To sektionsførere (oversergent) til Communication Information System ved Føringsstøtteregimentet i Karup


To sektionsførere (oversergent) til Communication Information System ved Føringsstøtteregimentet i Karup

Om os
2. Føringsstøttebataljon er en ny bataljon, der skal opbygges med operative CIS-kapaciteter til Flyvevåbnet og Specialoperationsstyrkerne, dele af NATOs DCM-kapacitet samt situationsbestemte operative førings- og CIS-kapaciteter til Hæren. Dertil Føringsstøtteregimentets operative basis- og reaktionsstyrke-uddannelse, der med øget rekruttering skal kunne understøtte forligets opbygningstakt.

Vores opgave i rammen af Communication Information System (CIS) er primært, at opstille personel og materiel til støtte for flyvevåbnets deployérbare styrker. Delingen har altid mindst et CIS team klar, som med 10 dages varsel, kan rykke ud med flyvevåbnets enheder på mission eller øvelse, uanset de geografiske eller klimatiske udfordringer.

Vores enhed, 1 CIS-deling, består af en delingsfører og 36 medarbejdere, som er organiseret i en ledelsesdel med en delingsfører, en næstkommanderende, en deltrop-befalingsmand og en forsyningshjælper. Tre CIS teams med en oversergent, en sergent, tre CIS teknikere og fire IT supportere i hvert team. Flyvevåbnets ”Helpdesk” som består af en seniorsergent, en sergent og en CIS teknikker i Karup samt en CIS tekniker på henholdsvis Ålborg og Skrydstrup.

Delingen er placeret på flyvestation Karup. Vi er faglige stærke med fokus lagt på de operative IT og kommunikations systemer flyvevåbnet anvender. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor der i udstrakt grad er plads til det sociale og med stor respekt for den enkelte. Omgangstonen er fri, og med den rette operative og professionelle indstilling, har den enkelte stor indflydelse på hvordan opgaverne skal løses.
Det enkelte CIS team har eget kontor hvor alle CIS teamet medarbejderne har deres egen arbejdsplads. Den daglige arbejdstid er mandag til onsdag fra 07:30 til 15:30, torsdag fra 07:30 til 14:30 og fredag fra 07:30 til 13:30.

Tjenesten er opdelt i faser af tre måneder, hvor opgaverne vil være væsentligt forskellige. I fase I er CIS team pålagt 30 dages beredskab og her vil hovedvægten være lagt på uddannelse såvel den faglige som den soldatermæssige. Fase II er vi pålagt 10 dages beredskab, hvor vi enten vil være udsendt eller på øvelse. Sidste fase er driftsfasen, hvor man indgår i Help-Desken og arbejder med fejlretning og fejl søgning på de operative systemer. I denne periode har man også ansvaret for at løse forskellige opgaver der bliver pålagt delingen, enten fra forsvaret eller fra politiets aktionsstyrke.
Helt op til 3 måneder om året, kan vi være ”out of office” hvor vi enten er udsendt eller på øvelse. Vi er derfor afhængig af et stabilt bagland på hjemmefronten.

Om stillingen
Som sektionsfører er du ansvarlig for planlægning og gennemførelse af de opgaver der tildeles teamet. Du skal prioritere dine medarbejders arbejdsindsats og sørge for deres personlige og faglig træning.
Du planlægger dit teams tjeneste, herunder deres ferie og afspadsering. Det er dig som er ansvarlig for, at temaet samlet set, kan leverer en professionel støtte til flyvevåbnets operative enheder under internationale missioner samt under øvelser.

Alle arbejdsopgaver løses i rammen af det team du er leder for. Delingens succes måles direkte i de feedback delingen får i forbindelse med missionerne samt den efterspørgsel der er på delingens kapaciteter.
Om dig
Du er oversergent eller sergent med et godt udviklingspotentiale og med en faglig uddannelse som datatekniker, elektroniktekniker eller IT-supporter eller tilsvarende civil uddannelse.
Du har desuden stor erfaring med undervisning i IT og teknik.

Du er fleksibel indstillet, da jobbet kræver et godt overblik og der vil forekommer mange spidsbelastnings perioder. Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefsergent Jan W. Gedsø på telefon: 41 22 99 09.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Stillingen er til besættelse snarest herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters støtte og Communication Information System (CIS) kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

12.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent