Sagsbehandler ved Værnepligtssektionen (genopslag)


Sagsbehandler ved Værnepligtssektionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (genopslag)

Er du en god teamspiller og kan du inspirere dine kolleger?

Har du erfaring med værnepligtsområdet, og kan du håndtere flere opgaver samtidig og bevare overblikket? Er du udadvendt, og kan du kommunikere med Forsvarets myndigheder?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, er du måske den nye sagsbehandler i Værnepligtssektionen?
Om os
I Værnepligtssektionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse udfører vi sagsbehandling og forvaltning af værnepligtige og kvinder på værnepligtslignende vilkår med baggrund i lovgivningen på området. Det vil sige, at vi blandt andet indkalder til sessionsbehandling på Forsvarets Dag og til værnepligtstjeneste samt sagsbehandler ansøgninger om udsættelse og udeblivelse mv.

Værnepligtsområdet undergår pt. en større udviklingsproces omhandlende digitalisering af området, og der arbejdes i den forbindelse med en række udviklingsprojekter, som skal understøtte og effektivisere driften i løbet af de kommende år.
Om stillingen
Du vil blive sagsbehandler i Værnepligtssektionen og indgå i Værnepligtsforvaltningselementet, hvor du blandt andet vil få ansvar for at rådgive og vejlede de værnepligtsuddannende myndigheder i Forsvaret
omkring den praktiske forvaltning og administration af værnepligtige og kvinder på værnepligtslignende vilkår.

Du får herudover ansvar for sagsbehandling af værnepligtige og indberetning til andre myndigheder ved overtrædelse af værnepligtsloven.

Du deltager i telefonvagt og besvarer henvendelser fra værnepligtige, forældre og myndigheder omkring værnepligtsforhold generelt.

I stillingen er der et tæt samarbejde på tværs af Forsvarets Dag.

Vi er geografisk placeret i Forsvarsministeriets Personalestyrelses hovedkontor i Ballerup. I sektionen er vi ca. 65 medarbejdere, både civile og militære, der forvalter værnepligtsordningen og driver Forsvarets Dag på fem regionale rekrutteringscentre.

Arbejdsmiljøet er uformelt, opgaveporteføljen i sektionen er alsidig og spænder fra at være driftsorienteret og sagsbehandlingstungt til i perioder at være underlagt stort politisk fokus. Det stiller særlige krav om
både fleksibilitet, struktur og gode analytiske kompetencer.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent og har gennemgået VUT-II/ML med tilfredsstillende resultat.

Du har bred erfaring fra din tid i Forsvaret og gerne fra flere tjenestegrene, myndigheder eller værn.

Du har virket som befalingsmand og har erfaring med både undervisning og uddannelse, herunder af værnepligtigt personel. Du har en professionel og ansvarsbevist tilgang til opgaverne, er analytisk,
initiativrig og formår selvstændigt at igangsætte og afslutte opgave- og problemløsninger.

Du kan samarbejde, og er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i skabelsen af fælles løsninger.

Du bevarer overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden. Du arbejder struktureret også under tidspres.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende stillingsindehaver seniorsergent Lisbeth Ebdrup Pedersen på mail fps-vr-vs06@mil.dk eller telefon 72 81 93 00.

Alternativt lederen for Værnepligtsforvaltningselementet orlogskaptajn Morten Crone Juster på mail fps-vr-vs02@mil.dk eller telefon 72 81 92 96.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2019. Vi forventer at holde samtaler direkte i forlængelse af fristens udløb, men henblik på besættelse af stillingen 1. november 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabssty-relsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsva-rets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.09.2019

Indrykningsdato

11.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent