Efterretningsbefalingsmand til operativ efterretningscelle ved Efterretningsregimentet (genopslag)


Efterretningsbefalingsmand til operativ efterretningscelle ved Efterretningsregimentet (genopslag)

Er du klar til at tage nye udfordringer op og bringe dine militære kompetencer i spil inden for den taktiske efterretningstjeneste? Vil du gerne være med til udvikle og drive den efterretningsmæssige analysekapacitet, der skal støtte brigadens operative indsættelse?

Så er stillingen som Efterretningsbefalingsmand/Collection Management ved All-Source Intelligence Cell lige noget for dig.
Om os
All-Source Intelligence Cell bidrager til løsning af efterretningsmæssige opgaver i rammen af 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en Opklaringseskadron.

Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm.

Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2 Military Intelligence bataljon.

All-Source Intelligence Cell er bataljonens centrale analysekapacitet og består af tolv efterretningsmedarbejdere fra konstabel til major, der hver især er specialiserede, således de tilsammen løser de efterretningsmæssige opgaver i enheden.

Generelt er enheden kendetegnet ved en meget flad ledelsesstruktur, hvor ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og ikke nødvendigvis rang.

Enhedens primære opgave er opdatering og vurdering af det efterretningsmæssige situationsbillede for hele brigaden samt efterretningsmæssig analyse i forhold til brigadens forestående og igangværende operationer med hovedvægten lagt på modstanderens organisation, doktriner og kapaciteter.

Kontorfaciliteterne ved Efterretningsregimentet er moderne og indrettet i sikrede bygninger. Der rådes over klassificerede kommunikationsmidler.

I perioder vil arbejdspresset være højt, mens der i andre perioder er gode muligheder for personlig videreuddannelse, hvilket der også gøres det bedste for at skabe rum til.
Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb. Sådan et forløb kan omfatte gennemgang af kurser, nationale såvel som internationale.
Om stillingen
Som efterretningsbefalingsmand/Collection Management er dine primære opgaver at medvirke til koordineringen af indsættelsen af bataljonens indhentningsmidler i dialog med bataljonens operationscentre set i forhold til analytikernes behov og vurderinger, fremsende diverse anmodninger til foresatte med henblik på at inddække evt. huller i egen indhentning og gennemføre Information Management af rapporter fra indhentningsmidler og rapporter fra foresatte.

Under garnisonstjeneste vil du blandt andet skulle virke som faglærer og instruktør i diverse fag.

Der pågår stadig udviklingsarbejde omkring bataljonens organisation og de efterretningsmæssige kapaciteter og hvorledes arbejdsgangene skal foregå i rammen af brigadens nye føringskoncept. Udviklingsarbejdet indebærer også opgaver i relation til udvikling af enhedens kapacitet og opgaver i forhold til hærens udvikling indenfor føring og efterretningstjeneste.

Dette kan betyde, at der fremover vil være et større element af efterretningsanalyse frem for indsættelseskoordination og information management i stillingen.

Stillingen har en stor grad af selvstændighed, mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Tjenesten består af kontorarbejde, funktions- og enhedsuddannelse, øvelsesaktivitet, evt. deltagelse i beredskab samt mulige indsættelser i internationale operationer.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent, der står for snarlig at skulle gennemføre videreuddannelse.

Du er god til at planlægge, ressourcebevidst og holder altid målet for øje. Dine militære instinkter er intakte, og dine soldatermæssige færdigheder er gode. God taktisk forståelse samt interesse for emnet vil være en fordel.

Uagtet specialisering forudsættes stor grad af fleksibilitet, herunder kendskab til andres specialer.

Det er afgørende, at du formår at arbejde i et travlt miljø, hvor du skal holde mange bolde i luften på en gang. Derudover skal du kunne arbejde meget struktureret i forbindelse med håndtering af formidling af informationer.

Opgaveløsningens karakter bærer kraftigt præg af det til enhver tid gældende operationsmiljø. Du skal derfor kunne favne såvel komplekse operationsmiljøer i rammen af stabiliseringsoperationer, som mere konventionelle operationer i rammen af kampoperationer foruden de hybride former der måtte forefindes mellem disse to yderpunkter.

Ansøgeren forudsættes at besidde gode kommunikative evner, herunder beherske engelsk i skrift og tale, samt besidde gode IT-færdigheder og gode analytiske anlæg.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer og tidligere har beskæftiget dig med efterretningstjeneste, men det er ikke et krav.

De vigtigste fokuskompetencer er: Kommunikation, Analytisk tænkning og Helhedsorientering
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for All-Source Intelligence Cell, kaptajn J. G. Have på telefon 9133 4576.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 6. oktober 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 41.

Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

06.10.2019

Indrykningsdato

11.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent