Rådighedsstilling – Ingeniørofficer ved 2. Brigades Reserve


Rådighedsstilling – Ingeniørofficer ved 2. Brigades Reserve

Vil du være en del af stabens reserve ved 2. Brigade og samtidig have mulighed for at passe dine civile gøremål? Er du interesseret i operationer og i øvrigt selvmotiverende og initiativrig? Så er her muligheden for at bestride en stilling som ingeniørofficer ved 2. Brigades Reserve.
Om os
2. Brigade er overordnet uddannelsesansvarlig for enhederne i Panser- og Opklaringsbataljonen samt i den Lette Infanteribataljon. Derudover har 2. Brigade ansvaret for Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse i uddannelsesbataljonerne ved Gardehusarregimentet og Jydske Dragonregiment. 2. Brigade er samtidigt ansvarlig for styrkeproduktion til internationale- og nationale operationer.
2. Brigades Reserve er en enhed, under brigadechefen og for brigadestabsreservens vedkommende i praksis underlagt brigadestabens enkelte sektioner, og derved tæt integreret. Vi har som mål at være Hærens førende reservestyrke, hvilket skal ske gennem professionel bemanding og konstant parathed til at yde substantiel støtte til gennemførelsen af brigadens aktiviteter og opgaver.
Vi lægger vægt på aktiv deltagelse. Til gengæld tilbyder vi spændende opgaver, der giver mulighed for at yde en dedikeret indsats med faglig opkvalificering og udvikling i reservestillingen.
Vi består på nuværende tidspunkt af ca. 105 dedikerede og engagerede konstabler, stregbefalingsmænd og officerer af reserven. Når forsvarsforliget er fuldt indfaset skal vi være mere end 200 reservister.

Om stillingen
Som designeret ved plancenteret under 2. Brigades Reserve skal du agere som operationsofficer og ingeniørofficer i reserven.
Du skal deltage og træne i forhold til din designeringsfunktion i brigadens studieperioder, stabsøvelser og feltøvelser i ind- og udland, primært i rammen af G5/R. Her vil du have en bidragende rolle i forbindelse med planlægning af brigadens operationer , og i samarbejde med brigadens planlægningssektion. Du vil derudover skulle virke som forbindelsesofficer og du skal bidrage til videreuddannelsen af reservister i din sektion. Derudover skal du vedligeholde og udbygge egne færdigheder, herunder særligt indenfor operationsplanlægning i forhold til designeringsfunktionen.

Om dig
Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren.
Du er kaptajn af reserven eller premierløjtnant der er vurderet egnet til udnævnelse til kaptajn af reserven.
Du har praktisk erfaring med ingeniørtjenesten, operationer og en god taktisk forståelse. Du har sans for detaljen og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter.

Du er en udpræget holdspiller og dygtig til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at holdet får løst sine opgaver og holder målrettet fokus på at nå egne og fælles mål.
Du er loyal over for opgaven, dine kolleger, din chef og din enhed, og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.
Du skal være indstillet på at forrette reservetjeneste 10-15 dage om året.

Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte STCH/R2B major-R Georg Garth-Grüner på mail: g@fri.gg eller telefon 20 14 20 60.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bss06@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 29. oktober 2019 og ansættelsessamtale forventes gennemført umiddelbart efter.

Ansættelse pr. 15. november 2019.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

29.10.2019

Indrykningsdato

10.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent