Stabsofficer i SFN


Stabsofficer i SFN

Er du en erfaren orlogskaptajn med et godt kendskab til Integrated Air and Missile Defense (IAMD)? Har du mod på en udstationering til Portugal? Kan du arbejde selvstændigt som eneste danske repræsentant i et internationalt militært hovedkvarter? Så er stillingen som stabsofficer ved Headquarters Naval Striking and Support Forces NATO (HQ STRIKFORNATO) i Oeiras uden for Lissabon, nok noget for dig.
Om os
Den Maritime Kapacitetsudviklingssektion er organiseret i Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben og er placeret i Karup. Den Maritime Kapacitetsudviklingssektion er ansvarlig for videnindhentning, koordination og rådgivning i relation til den maritime del af Forsvarets udviklingsvirksomhed, herunder policy-, strategi-, udviklings- og konceptarbejde, nationalt som internationalt.

Stillingen som stabsofficer i HQ STRIKFORNATO (SFN) er organiseret i den hjemlige struktur under Udviklings- og Planlægningsstaben, med faglig forankring til Chefen for den Maritime Kapacitetsudviklingssektion. Det er igennem denne sektion, at du vil få direktiver og informationer, der er styrende for din repræsentation af Danmark ved SFN og hvor den faglige sparring primært indhentes. Herudover er der lejlighedsvis og opgavebestemt direkte kontakt mellem dig og Søværnskommandoen i relation til indsættelse og øvelser med danske maritime enheder under SFN.

SFN er en Memorandum of Understanding (MOU) organisation med 12 partnernationer, hvor US er Lead Nation og som indgår i i NATO Force Structure som et Joint HQ. SFN er unikt ved, at COM SFN ligeledes er US COM SIXTH Fleet samt, at SFN er under SACEUR OPCOM. SFN har tre unikke missioner i fm. en operativ indsættelse, nemlig:
- JT HQ (Maritime/Expeditionary)
- Commander NATO Expanded Task Force (NETF)
- OPCON over Maritime BMD enheder i relation til NATO BMD.
Om stillingen
Stillingen som stabsofficer ved SFN er underlagt IAMD Branch Chief ved SFN, hvor du indgår i et mindre internationalt team, der planlægger, udvikler og udfører aktiviteter relateret til IAMD. Teamets primære rolle er at fastholde den operative IAMD kapacitet inden for SFN til et moderne og nødvendigt niveau. Det foregår gennem udvikling/planlægning og gennemførelse af IAMD øvelsesscenarier og operationer samt sikre organisationens støtte til COM AIR COMMAND (AIRCOM) for gennemførelse af den maritime ballistiske missilforsvarsmission (NATO BMD). Endvidere er det branchens ansvar at sikre en optimeret operativ udførelse af IAMD enheder under SFN operative kontrol.

Udover stabstjeneste ved SFN HQ i Oeiras, må der påregnes rejseaktivitet for deltagelse i internationale fora samt lejlighedsvis deltagelse i operationer og øvelsesaktivitet til søs.

Den rutinemæssige opgaveløsning i stabstjenesten omfatter bl.a. sagsbehandling på operativt og strategisk niveau, hvor du med korte terminer producerer oplæg til godkendelse på Flagofficers niveau (2*/3*). Din rolle i fm. SFN indsættelse og planlægning heraf, vil være på det operative niveau, hvorfor erfaring med NATO operative planlægningsproces vil være en fordel.

I nationalt regi må der påregnes mødeaktivitet ifm. danske udviklingsaktiviteter i relation til IAMD ca. 3 gange om året, hvor fokus er på øget interoperabilitet og fremtidig IAMD arkitektur for at kunne imødegå moderne trusler. Mhp. at fastholde Danmark som en relevant samarbejdspartner inden for IAMD over en bred kam, skal du på baggrund af erfaring i SFN og i internationale fora, selvstændigt kunne identificere de udfordringer der er, både taktisk som teknisk, og evne at formidle dette på forståeligt sprog til hjemlige stabe på taktisk, operativt og strategisk niveau.

En revideret jobbeskrivelse for stillingen er i proces mellem SFN og FKO, idet det er målsætningen, at stillingen tilgodeser såvel SFN som danske udviklingsorienterede interesser inden for IAMD. Stillingen vil derfor have tyngde på såvel operationer som på kapacitetsudvikling.
Om dig
Du er orlogskaptajn med VUT-II/L eller tilsvarende masteruddannelse, evt. Master i Militære Studier (MMS). Du forventes at have solid erfaring fra både sejlende tjeneste og stabstjeneste i stabe på højere værnfælles niveau. Du forventes at have et fornuftigt indblik i de taktiske og tekniske udfordringer der er både nationalt og i NATO regi i forhold til interoperabilitet i relations til IAMD. Men du skal også evne at kunne se ind i fremtidige muligheder for at Danmark kan udvikle samarbejdet generelt i et NATO perspektiv, men også i et transatlantisk perspektiv med bl.a. 2nd og 6th fleet.

Det er en fordel, hvis du allerede har erfaring der relaterer sig til IAMD aktiviteter i internationale fora samt NATO øvelser, operationer, organisation og produkter.

Du er proaktiv og fleksibel og trives i et omskifteligt miljø. Du kan begå dig i et internationalt miljø, både fagligt og socialt. Derudover forventes du at arbejde meget selvstændigt og formå at følge dine opgaver helt til dørs.

Du har gode samarbejdsevner, du er initiativrig, opsøgende og god til at etablere netværk. Du skal som eneste dansker i SFN kunne repræsentere Danmark på værdig vis og derfor have passende helhedssyn og politisk tæft, gerne funderet i stabserfaring på operativt/strategisk niveau, eksempelvis i Forsvarsstaben.

Det er afgørende, at du kan formulere dig flydende i skrift og tale på såvel engelsk som dansk, og at du kan analysere og fortolke engelsksprogede dokumenter og at du evner at kommunikere kort og præcist med flere niveauer i den militære kommandostruktur.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle individuelle tillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og Ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Maritim Kapacitetsudviklingssektion, kommandørkaptajn Kenneth Nielsen på telefon 20 61 81 64.

Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent Heino Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9131

Stillingen er til besættelse fra 1. juli 2020, og ansøgningsfristen er søndag den 6. oktober 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PO) LISSABON

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

06.10.2019

Indrykningsdato

10.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent