Udstationering til Polen – Future Plans efterretningsofficer til J2 ved Headquarters Multinational Corps Northeast


Udstationering til Polen – Future Plans efterretningsofficer til J2 ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Vil du arbejde indenfor efterretningsområdet i en dynamisk og operativ multinational ramme inden for NATO? Så tilbyder vi en stilling som Staff Officer Intelligence Future Plans i J2. Her vil du også blive medlem af vores velfungerende danskerkoloni på ca. 46 kollegaer med tilhørende familier ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999, og vores nuværende engagement er 46 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag. Der er således omkring 50 tilknyttet reserveentiteten. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin det største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE blev i 2017 certificeret som et in-place hovedkvarter på permanent højt beredskab som enten Land Component Command eller som korpshovedkvarter i NATO´s styrkestruktur, en certificering som forventeligt skal fornys i 2021. Hovedkvarteret har et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er som sådan operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab med henblik på indsættelse med hele eller dele af hovedkvarteret inden for NATO’s nordøstlige område.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere, som bemandes med personel fra op til 25 forskellige nationer, hvoraf Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Du kommer således til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø. Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).

Du vil indgå i et multinationalt hovedkvarter, hvor den generelle omgangstone kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.

Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber og de mange sociale aktiviteter for hele familien danner mulighederne for et aktivt fritidsliv med mange multinationale, såvel som nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen.
Om stillingen
Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i tre år. Under udstationeringen vil både du og familien få en masse spændende oplevelser som er forbundet med det at bo i et nyt land.
For dig, vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bidrager dig med nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.

J2 består af fire brancher med 52 militære stillinger og en lokal ansat. Din stilling indgår i J2 Plans sektionen, sammen med et antal andre efterretningsplanlæggere, hvoraf tre stillinger er danske.
Her vil dine primære opgaver være indenfor hovedområderne øvelsesplanlægning, ”real world” produkter samt som sagsbehandler indenfor udvalgte områder.
I relation til opgaver vedrørende øvelsesplanlægning deltager du i, eller leder, Joint Intelligence Preparation of the Operating Environment (JIPOE) processen. Du koordinerer og bidrager til Crisis Response Planning (CRP), herunder deltagelse som J2 repræsentant i primært Land Operations Planning Group (LOPG) - og slutteligt deltager du i interne og eksterne planlægningskonferencer og seminarer.
Opgaver i forhold til ”real world” produkter omfatter deltagelse i, eller ledelse af, den rutinemæssige opdatering af hovedkvarterets Comprehensive Preparation of the Operating Environment (CPOE). RW CPOE er - ligesom JIPOE - bygget op om PMESII og er derfor et produkt, der involverer alle stabsdivisioner i HQ. Du deltager, som J2 repræsentant i LOPG, endvidere i koordination af og bidrag til hovedkvarterets ”Real World” CRP, der er én af hovedkvarterets væsentligste opgaver og som er højt prioriteret af NATO.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin I for ledere eller VUK/BTN.

Vi forventer, at du har god erfaring indenfor sagsbehandling og efterretningstjeneste på brigadeniveau eller højere.

Vi forventer, at du er arbejdsom og villig til at lære, og er i stand til at tage teten i multinationalt stabsarbejde, herunder at du selvstændigt kan sagsbehandle og rapportere komplekse sager. Du arbejder struktureret og omhyggeligt, og du evner at bevare overblikket selv i en til tider hektisk hverdag med mange samtidige opgaver.

Du har gennemført relevante E-faglige kurser/efteruddannelser og har godt indblik i generelle forhold vedrørende efterretningstjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen vil ligeledes kunne søges af udnævnte majorer (M322).

Såfremt du er udnævnt kaptajn tillægges du midlertidigt højere grad af major under udstationeringen.
Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af individuelle tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2(A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Tiltrædelse er snarest muligt efter aftale, da stillingen pt. er vakant.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, Oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hvirvelkjær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 96 80.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt ved FPS i Ballerup efter nærmere bestemmelser.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.10.2019

Indrykningsdato

10.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent