Rådighedsstillinger – Instruktør til reserven ved Fighter Wing Skrydstrup


Rådighedsstillinger – Instruktør til reserven ved Fighter Wing Skrydstrup

Forsvaret er parat til at udfordre dig. Er du parat til at tage udfordringen op?
Er du hjemsendt eller i reserven, og kunne du tænke dig relevant tjeneste og videreuddannelse? Så er en stilling som instruktør ved Fighter Wing reserven (FW RES) i Skrydstrup måske noget for dig.
Om os
Reserven ved Fighter Wing i Skrydstrup består aktuelt af ca. 50 mand, og vi har plads til flere. Vores primære opgave pt. er planlægning og gennemførelse af uddannelse i grundlæggende militære færdigheder (VME og SERE) af det faste personel ved enheden.
Om stillingen
Du bliver tilknyttet en af vores faggrupper, der er dannet med henblik på at varetage opgaver med planlægning og gennemførelse af VME for det faste personel ved Fighter Wing.
Du indgår i vores instruktørpulje, hvor du skal undervise i en eller flere af følgende faggrupper: SKYD, SAN, SKYT eller CBRN.

Indkommanderingen finder sted året rundt og typisk med varighed på en til fire dage.

Vi forventer, at du er klar til at levere 10 til 15 dages tjeneste om året.
Om dig
Du er befalingsmand (M212 sergent) med en stor portion erfaring, højt motiveret og værdsætter det militære hverv. Hvilket værn, du tidligere har gjort tjeneste ved er mindre relevant. Ved ansættelse i stillingen tilknyttes du Flyvevåbnet.

Tidligere tjeneste i Flyvevåbnets reserve er ikke et ubetinget krav, men vil være en fordel set i forhold til den instruktørmæssige tilgang til opgaven.

Tjenesten ved FW RES er kendetegnet ved et relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til sergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Fast tjenestested vil være i hjemmet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn af reserven Bjarke Schaar på telefon 42 40 14 61 eller via mail bjarke@schaar.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 30. november 2019. Ansættelsessamtaler og ansættelser vil blive gennemført løbende.

For at komme i betragtning til en rådighedsstilling, skal vi bede dig fremsende din ”ansøgning” med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

30.11.2019

Indrykningsdato

09.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent