Rådighedsstillinger - Konstabler søges til 2.Eskadre reserveelement


Rådighedsstillinger - Konstabler/overkonstabler til 2. Eskadres Reserveelement

Savner du ind imellem de grå skibe, duften af hav og det gode kammeratskab? Eller måske brænder du for at undervise i f.eks. taktik, håndvåben eller inden for din tjenestegren? Så er det måske dig vi søger til reserveelementet i 2. Eskadre under Søværnets Reserve.

Søværnet er i fuld gang med at opbygge en robust reservestyrke, der skal hjælpe med at løse de mange spændende og vigtige opgaver.
Om os
Reserveelementet i 2. Eskadre hjælper skibenes besætninger, underlagte centre og tjenester når der er særligt travlt, f.eks. under øvelser, værftsophold, deployeringer eller INTOPS.

Reserveelementet består af rådighedspersonel på tværs af både rang og fagspecialer i Søværnet.

Reserveelementet administreres af en lille ledelsesgruppe der selv tilhører Reserven og som er direkte underlagt 2. Eskadre.

Vi har alle en baggrund fra Forsvaret, og vi nyder at komme tilbage og give en hånd med. Denne holdning præger vores opgaveløsning. Vi har det sjovt og føler at arbejdet giver mening.

Vores formål er at hjælpe eskadren med at løse opgaverne både på skibene og på skolerne. Vi skal være flere og derfor har vi brug for dig.

Forsvarets øverste ledelse prioriteter styrkelsen af reserven og vores arbejde har derfor stor bevågenhed.
Om stillingen
Du indgår som en del af skibets faste besætning med underlagte centre og tjenester enten som en ekstra ressource f.eks. i forbindelse med øvelser, værftsophold, deployeringer eller INTOPS.

Vi søger reservister indenfor følgende områder:
• Våben/dæk
• Driftsgast/elektriker
• Automatiktekniker/elektronikfagtekniker
• KI/KU
• Kokke/bagere/sanitet

Har du en helt specifik faglig baggrund, kan du også yde støtte til Søværnets dykkertjeneste og MCM DNK indenfor:
• Minerydning
• EOD
• Minedykning

Vi tilbyder muligheden for at bevare kontakten til Søværnet, kollegaerne og de spændende opgaver der følger med. Afhængig af hvor meget tid du kan afsætte til Søværnet, kan du bibeholde eller generhverve nogle af dine formelle kompetencer.

Reserveområdet er et område, der har stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed, hvilket betyder, at det er en prioriteret opgave at få opbygget en robust reservestyrke. Det er samtidig et job med stor fleksibilitet og frihed, og du har selv indflydelse på planlægning af arbejdstiden.
Om dig
Du har lyst til at bevare din tilknytning til Søværnet og du ønsker at bidrage til opgaveløsningen.
Du ser det som et positivt afbræk fra din civile hverdag og du går til opgaverne med omhu og godt humør.
Du holder af det fællesskab som en skibsbesætning eller instruktørstab udgør. Du har gode samarbejdsevner og er ikke bleg for at give en hånd med, der hvor der opstår behov.
Du skal minimum kunne afsætte 5 dage om året og det er vigtigt, at dette er forventningsafstemt med din civile arbejdsgiver.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til konstabel/overkonstabel af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du bliver ansat med samme grad som du havde, da du forlod Forsvaret.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Fast tjenestested vil være i hjemmet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Nærmere information kan fås ved henvendelse til chefen for 2. Eskadres Reserveelement, kaptajnløjtnant af reserven Peter Michael Olsen på telefon 30 38 07 17 eller chef for bemandingssektionen Korsør ved Søværnets Center for Administration orlogskaptajn Jan Niegsch på telefon 72 85 75 21.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 6. oktober 2019. Samtaler vil ske i forlængelse af ansøgningsfristen og ansættelse vil ske pr. 1. november 2019.

Hvordan søger jeg jobbet?
Du søger jobbet via linket nedenfor. Du vedhæfter et dokument hvor du svarer på de fem nedenstående spørgsmål og hvis du har civile eksamensbeviser, kan disse ligeledes vedhæftes.

1) Hvorfor vil du gerne være en del af Reserven?
2) Hvilken uddannelse har du fra Forsvaret?
3) Hvor gjorde du tjeneste, før du forlod Søværnet?
4) Hvad har du arbejdet med, siden du forlod Søværnet?
5) Hvor mange dage om året forventer du, at kunne gøre tjeneste i reserven?

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Intet fast arbejdssted

Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

06.10.2019

Indrykningsdato

06.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent