Rådighedsstillinger – Oversergenter til 2. Eskadres Reserveelement


Rådighedsstillinger – Oversergenter til 2. Eskadres Reserveelement

”Savner du tjenesten og kammeratskabet i Søværnet? Længes du ind imellem efter duften af hav, morgenkaffen i brovingen eller lyden af en hovedmotor der starter op? Eller måske er instruktørvirket lige dig? Hvis du drømmer om at komme tilbage i kortere eller længere perioder og løse en meningsfuld opgave, så er det måske noget for dig at blive en del af 2. Eskadre reserveelement.”

Søværnet er ved at opbygge en robust reservestyrke, der skal hjælpe med at løse de mange spændende og vigtige opgaver.
Om os
Reserveelementet ved 2. Eskadre hjælper skibenes besætninger, underlagte centre og tjenester når der er særligt travlt, f.eks. under øvelser, værftsophold, deployeringer eller INTOPS.

Reserveelementet består af rådighedspersonel på tværs af både rang og fagspecialer i Søværnet.

Reserveelementet administreres af en lille ledelsesgruppe, der selv tilhører Reserven og som er direkte underlagt 2. Eskadre.

Vi har alle en baggrund fra Forsvaret, og vi nyder at komme tilbage og give en hånd med. Denne holdning præger vores opgaveløsning. Vi har det sjovt og føler at arbejdet giver mening.

Vores formål er at hjælpe eskadren med at løse opgaverne både på skibene og på skolerne. Vi skal være flere og derfor har vi brug for dig.

Forsvarets øverste ledelse prioriteter styrkelsen af reserven og vores arbejde har derfor stor bevågenhed.
Om stillingen
Som mellemleder af sergentgruppen ved Reserven i 2. Eskadre får du mulighed for at bevare kontakten til Søværnet og deltage i mange spændende opgaver.

De specifikke opgaver ved de sejlende enheder kan f.eks. være:
• Ekstra befalingsmand i de enkelte divisioner under øvelser, personeludskiftninger eller værftsophold.
• Afløser for befalingsmænd, som er hjemme på uddannelse.
• Medsejlende instruktør indenfor forskellige fagområder.

Har du flair for at undervise og kan du lide at have med mennesker at gøre, er her muligheder som hjælpeinstruktører ved Center for Taktik (TAC) i Frederikshavn og ved Center for Våben (VBC) på Sjællands Odde samt ved Søværnets Dykkertjeneste (SDT).

Reserveområdet er et område, der har stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed, hvilket betyder, at det er en prioriteret opgave at få opbygget en robust reservestyrke. Det er samtidig et job med stor fleksibilitet og frihed, hvor du selv har indflydelse på planlægning af arbejdstiden.
Om dig
Du har gjort tjeneste i Forsvaret som befalingsmand og du er måske i gang med en civil uddannelse eller er ansat ved en civil arbejdsgiver.

Du har lyst til at bevare din tilknytning og bidrage til opgaveløsningen i Søværnet.
Du ser det som et positivt afbræk fra din civile hverdag og du går til opgaverne med omhu og godt humør.
Du har gode samarbejdsevner og er ikke bleg for at give en hånd med, der hvor der opstår behov. Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger.

Du skal minimum kunne afsætte 5 dage om året og det er vigtigt, at dette er forventningsafstemt med din civile arbejdsgiver.

For befalingsmænd til den sejlende tjeneste skal du som minimum have følgende kvalifikationer:
• En af Forsvarets befalingsmandsuddannelser
• Have forrettet minimum 3 måneders sejlende tjeneste
• Erfaring med sejlads med 2. Eskadre enheder er en fordel
• Kendskab til Forsvarets forvaltning, herunder DeMars, er en fordel.

For befalingsmænd der ønsker at gøre tjeneste som instruktør er kravene beskrevet nedenfor.

For instruktører inden for kampinformation/kommunikation ser vi gerne at du har:
• Faguddannelserne for de enkelte tjenestegrene.

For instruktører inden for våbensystemer er det et krav, at du er:
• Uddannet på relevante våbensystemer der er underlagt Center for våben.

For instruktører inden for minedykning og EOD er det et krav at du har:
• Gennemgået og bestået uddannelsen som minedykker og/eller EOD inden for de sidste fem år.
• Vedligeholdt dykkerstatus og EOD status, eller kan generhverve disse.

Generelt er det en fordel at du har:
• International erfaring fra land- og/eller sø-operationer.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du bliver ansat med samme grad som du havde, da du forlod Forsvaret.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Fast tjenestested vil være i hjemmet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til henholdsvis Blåt Bevis samt udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Nærmere information kan fås ved henvendelse til chefen for 2. Eskadres reserveelement, kaptajnløjtnant af reserven Peter Michael Olsen på 30 38 07 17 eller chef for bemandingssektionen Korsør ved Søværnets Center for Administration orlogskaptajn Jan Niegsch på telefon 72 85 75 21.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfrist er den 6. oktober 2019 og ansættelsessamtaler sker umiddelbart herefter. Ansættelse vil være fra 1. november 2019.

Hvordan søger jeg jobbet?
Du søger jobbet via linket nedenfor. Du vedhæfter et dokument, hvor du svarer på de fem nedenstående spørgsmål og hvis du har civile eksamensbeviser, kan disse ligeledes vedhæftes.

1) Hvorfor vil du gerne være en del af Reserven?
2) Hvilken uddannelse har du fra Forsvaret?
3) Hvor gjorde du tjeneste, før du forlod Søværnet?
4) Hvad har du arbejdet med, siden du forlod Søværnet?
5) Hvor mange dage om året forventer du, at kunne gøre tjeneste i reserven?

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Intet fast arbejdssted

Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

06.10.2019

Indrykningsdato

06.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent