Materielforvalter tilHjemmeværnsdistrikt Nordsjælland


Materielforvalter til Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland

Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland i Fredensborg søger en materielforvalter til vores Logistiksektion.

Vi har mange bolde i luften, men benene solidt plantet i jorden. Er du serviceminded, initiativrig og ansvarsbevidst med flair for logistik og materielregnskab, er du måske vores nye kollega.
Om os
Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland er en selvstændig operativ ansvar IV myndighed under Landsdelsregion Øst.

Distriktet er en attraktiv arbejdsplads, hvor ansatte og frivillige i fællesskab løser vores primære opgaver med henblik på, at opstille, uddanne og støtte Forsvaret.

Distriktet løser og koordinerer nationale militære operationer i Distriktets ansvarsområde. Vi skal med få timers varsel kunne stille velorganiserede, veluddannede og veludrustede frivillige til løsning af militære, miljø-, politi- og redningsmæssige opgaver til støtte for Totalforsvaret af Nordsjælland.

Distriktet har et tæt samarbejde med de militære myndigheder i Nordsjælland, Den Kongelige Livgarde og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Distriktets seks kompagnier med knap 400 aktive frivillige mænd og kvinder er forenet af vores indstilling til det samfund, som vi er en del af med mottoet: Værn om Nordsjælland!
Vi er en aktiv og dynamisk arbejdsplads med plads til personlighed og udvikling. Vi værdsætter den enkeltes integritet og tror på at fællesskab, stabilitet og imødekommenhed er grundpiller, som giver en troværdig arbejdsplads. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, og det sociale samvær er vigtigt for os.

Distriktsstaben har 14 civile og militære medarbejdere og består af en Efterretnings-, Operations-, Planlægnings-, Uddannelses- og Informationssektion og en Logistiksektion.
Om stillingen
Som Materielforvalter i Logistiksektionen er det vigtigt, at du er en ”team player” med en fleksibel og imødekommen indstilling til altid at være klar til at tage fat og ikke vente til i morgen, med det som kan gøres i dag.

Logistiksektionen forvalter alle myndighedsbeholdningerne, som er ved Hjemmeværnsdistriktet og de enheder vi er faglig ansvarlige for. Sektionens opgaver er at forestå vartning, udlån og genforsyning af uddannelses- og puljemateriel, samt udføre videreformidling af godkendte materielrekvisitioner til udleverende depot.

Materielforvalteren er på Logistikchefens vegne ansvarlig for egne materielmyndighedsbeholdninger og faglig foresat for vores underlagte kompagniers forsyningsbefalingsmænd.

Sektionen forestår ligeledes sagsbehandling af tabs- og skadesmeldinger. Den gennemfører eftersyn og mønstringer af enhedernes materiel og ikke mindst forestår rekvirering af forbrugsmateriel til brug ved aktiviteter ved såvel distriktet som underlagte kompagnier.
Om dig
Du har en relevant erhvervsfaglig uddannelse inden for logistikområdet suppleret med to modulfag på akademiuddannelsen. Du har et indgående kendskab til lagerdrift, herunder lagerstyring/-regnskab (af myndighedsbeholdninger) og indkøb.

Du har minimum 3 års erfaring med SAP, og MS Office pakken er et naturligt arbejdsværktøj for dig. Det er en fordel med færdigheder med anvendelse af dokumentsyringssystem og med informationsformidling via hjemmeside.

Vi lægger desuden vægt på følgende kompetencer:

Du tager initiativ til at løse opgaver, når de forudses eller erkendes med en høj faglighed i løsningen af dine opgaver.

Du har gode samarbejdsevner og fremstår som en rollemodel og mentor for sektionens øvrige medarbejdere ved at holde overblikket når det bliver hektisk.

Du er holdspiller internt og serviceminded over for kunder/samarbejdspartnere og struktureret i din planlægning og formår at håndtere flere opgaver samtidig.

Du er fleksibel og omstillingsparat i din tilgang til tjenesten, da ændrede prioriteringer i opgaveløsningen, er en konstant i dit virke.

Du er stabil i relation til mødetider og overholdelse af gældende aftaler og du stræber altid efter at levere gode resultater.

Du kan håndtere frihed under ansvar og ved, at dit veludførte arbejde betyder, at du bidrager til sektionens samlede smidige og optimale opgaveløsning.

Du er indstillet på, at de udfordringer, som du møder i et såvel administrativt, som operativt miljø med øvelsesvirksomhed, bevirker, at der fra tid til anden vil være behov for en Logistikstøtte aften og i weekenderne. Du har kørekort til kategori B og C.

Din vigtigste egenskab er evnen til at kunne tage initiativ således, at du selvstændigt forstår, at forudse evt. opgaver og udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Det er vigtigt, at du har sans for detaljen i udførelsen af opgaverne, har flair for god kundebehandling og sætter en ære i at overholde deadlines sammen med dine kollegaer.
Ansættelsesvilkår
Dit faste tjenestested vil være i Fredensborg.

Du ansættes som materielforvalter på tjenestemandslignende vilkår i henhold til gældende organisationsaftale mellem CO10, Centralforeningen for Stampersonel, Civile og Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Basislønnen udgør kr. 26.234,96 pr. måned. Afhængigt af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Der er stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat i Forsvaret pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Du er som medarbejder i Forsvaret forpligtiget til at iagttage tavshed om forhold, som du som medarbejder bliver bekendt med i kraft af din stilling, samt hvis hemmeligholdelsen ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet. Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsesforholdets ophør.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Logistikchef major Tommy Vikjær Andersen på telefon 41 72 97 30 eller e-mail: hdnsj-chlog@mil.dk, eller chefen for distriktet, oberstløjtnant Kim Willum H. Guldbech på telefon 41 72 97 01 eller e-mail: hdnsj-ch@mil.dk.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på tlf. telefonnr. 7281 9144 eller e-mail.: fps-ba-bs231@mil.dk.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 20. september 2019 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 40. Stillingen er til besættelse snarest.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

20.09.2019

Indrykningsdato

05.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent