Oversergent til Behandlerdeling ved 2. Sanitetetskompagni (genopslag)


Oversergent til Behandlerdeling ved 2. Sanitetetskompagni (genopslag)

2 Sanitetskompagni søger oversergenter med gode soldaterfærdigheder, førerevner og en stor interesse for sanitetstjeneste.
Om os
Vi er en del af 1 logistikbataljon, der indgår i 1. Brigade. Bataljonen leverer logistik på kamppladsen, og lægger vægt på, at al personel er i besiddelse af et højt forandringsberedskab og lever op til deres ansvar som professionel soldat. Dette kendetegnes ved en proffesionel adfærd, gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og høj faglig dygtighed.

2. Sanitetskompagni lever under mottoet: ”Soldiers saving soldiers”
2. Sanitetskompagni er en enhed med et stort engagement og et højt aktivitetsniveau. Vi brænder for det vi laver og det smitter af. Kompagniet består af lige under 200 ildsjæle fordelt på officerer, befalingsmænd og konstabler, og er derfor en af Hærens absolut største enheder. Kompagniet er et fuldt operativt kompagni, der leverer sanitetsstøtte til hele brigaden. Desuden uddanner vi sanitetsdelinger til stabskompagnierne, der indgår i kampbataljonerne.

Vi prioriterer Faglighed, Samarbejde og Fleksibilitet blandt vores medarbejdere og i vores arbejde.
Om stillingen
Vi søger oversergenter til behandlerdelingen, der opstiller Role 2B på kamppladsen. Delingens hverdag er præget af et meget højt sanitetsfagligt videns miljø, idet delingen også har egen overlæge og afdelingssygeplejerske tilknyttet uddannelsen i det daglige.

Vi kan tilbyde dig et job med ansvar og mange videreudviklings- og uddannelsesmuligheder inden for sanitetstjenesten.

Du vil få en stilling, hvor du har en central rolle ift. at påvirke og udvikle delingen og hele Role 2B konceptet mod en mere mobil og dynamisk kapacitet på kamppladsen. I stillingen indgår der direkte ledelsesansvar overfor specialiserede medics.
Om dig
Du er fører til fingerspidserne – du brænder igennem som fører og har styr på dit føringsvirke. Du går foran som det gode eksempel, tager ansvar og søger udvikling af dine folk og dig selv. Du afventer ikke opgaver, men identificerer dem selv og tager initiativ, når de skal løses.

Du er udadvendt og serviceminded og kan agere med ro og overblik i pressede situationer. Dagligdagen i kompagniet og uddannelsen generelt kræver, at du er omstillingsparat og fleksibel.

Du har selvfølgelig en brændende interesse for sanitetstjenesten og vil blive klædt på igennem de nødvendige kurser samt uddannelse inden for kompagniet. Det er en klar fordel hvis du tidligere har været fører for en ambulancegruppe eller en Role 1, men det er ikke et krav.
Du er glad for at undervise andre og har også gerne kompetencer fra andre områder end sanitetstjenesten som du kan bidrage med.

Det forventes at du har kørekort kategori B og C.

Da du skal kunne udsendes, er det vigtigt du har, eller kan, erhverve en godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse samt grundvaccination.

Du skal desuden have en godkendt og registeret, eller kunne, bestå Forsvarets Fysiske Basistest.

Du skal være, eller kunne, sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du skal være uddannet oversergent i hæren, optaget på VUT-I i hæren, eller som sergent være villig til at indgå en uddannelsesaftale mhp dette.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Kenneth Skrædderdal på mail TRR-1B-200A@MIL.DK eller telefon 72 83 64 00.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 22. september 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

05.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent