Chef til Program- og Driftsafdelingen ved Forsvarets Sanitetskommando


Chef til Program- og Driftsafdelingen ved Forsvarets Sanitetskommando

Vil du gerne anvende og udvikle dine kompetencer indenfor planlægning, styring og ledelse?

Så er det nu du skal til tasterne, for Forsvarets Sanitetskommando søger en selvstændig afdelingschef til Program- og Driftsafdeling.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitetstjeneste og militær fysisk træning, samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav.

Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier.
Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Program- og Driftsafdelingen er placeret ved staben i Brabrand. Afdelingen indgår i Produktionsdivisionen.

Afdelingen varetager opgaver inden for programlægning og udarbejdelse af myndighedens handlingsprogram, styring og opfølgning i forhold til myndighedens opgaveløsning, økonomiområdet, IT-området, militær sikkerhed, arbejdsmiljø, logistik og etablissementsområdet.

Vi lægger vægt på en fri og uformel omgangstone, hvor der også skal være plads til humor i en til tider travl hverdag.
Om stillingen
Du skal som chefen varetage den overordnede ledelse af afdelingen, og give faglig rådgivning indenfor afdelingens sagsområder. Du skal sikre, at afdelingen leverer de efterspurgte produkter til tiden, og med den rette kvalitet. Du får stor frihed til at løse opgaverne inden for de givne rammer. Samtidig bliver du en væsentlig bidragsyder til den videre udvikling af både stillingen og afdelingen, der p.t. gennemgår et servicetjek, med henblik på at optimere opgaveløsningen.

Opgaveporteføljen er bred og varieret, ligesom du også er ansvarlig for opgaver der løses på tværs af flere styrelser i Forsvarsministeriet. Du vil derfor få en bred berøring med hele myndigheden, og mulighed for at skabe dig et netværk bredt i Forsvaret. Du har således særdeles gode muligheder for at udvikle dine kompetencer indenfor styring og ledelse i konteksten af de militære kerneopgaver, der løses ved en niveau II myndighed i Forsvaret.

Som afdelingschef refererer du til chefen for Produktionsdivisionen (OL/M401). Program- og Driftsafdelingen tæller ca. 10 medarbejdere.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin II for ledere, eller en tilsvarende ækvivalerende uddannelse.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Vi søger en selvstændig, helhedsorienteret og engageret kollega og chef, der evner at arbejde på tværs af niveauer og faggrænser. Du er den samlende ledertype, der har øje for udvikling af opgaver, organisation og medarbejdere. Du kan træffe de rigtige beslutninger og følge disse til dørs, når det er påkrævet. Det er samtidig vigtigt, at du har forståelse for at afdelingen støtter de øvrige dele af Forsvarets Sanitetskommando, således at disse kan fokusere på levering af myndighedens kerneydelser.

Som leder anvender du en ledelsesstil, der er tilpasset til ledelse af og samarbejde med
fagprofessionelle. Du arbejder aktivt på at involvere dine medarbejdere og kolleger i
beslutningsprocesser for derved at skabe et positivt klima i dagligdagen, hvor den enkelte føler sig involveret og engageret i opgaverne.

Vi lægger stor vægt på din faglige og personlige udvikling. Stillingen vil give dig mulighed for at udvikle dine kompetencer i forhold til at agere på niveau II i Forsvaret. I løbet af 2020 etableres Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Sødalsparken i Brabrand, og derudover er Forsvarets Depot og Distribution placeret i garnisonen. På sigt ses der således at være særdeles gode muligheder for et fortsat tjenesteforløb indenfor områderne styring, planlægning og økonomi i Århus, evt. også på chefniveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Aarhus, Sødalsparken.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Divisionschef oberstløjtnant Johnny Jespersen på telefon: 22 88 58 82.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 22. september 2019, og vi forventer at afholde samtaler i uge 39. Stillingen er til besættelse fra 1. november.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du må gerne vedhæfte seneste FOKUS eller andre relevante bilag, men dette er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Sødalsparken

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

04.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent