Oversergent ved Beredskabsstyrelsen Bornholm


Oversergent ved Beredskabsstyrelsen Bornholm

Trænger du til nye faglige og personlige udfordringer?

Vi ønsker os en ny kollega til Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge. Altså én der er modig og nysgerrig nok til at slå rod på Bornholm for en periode. Til gengæld kvitterer vi med en fast plads ved langbordet i et stærkt fællesskab, hvor afstanden fra idé og handling er lige så kort som afstanden mellem medarbejder og chef. Hos os er den lige vej den korteste.

Stillingen som oversergent ved uddannelsesafdelingen er ledig til besættelse snarrest muligt og efter nærmere aftale. Værd at bemærke: Vi hjælper gerne med at formidle job til resten af familien. Det gør vi i samarbejde Bornholms Regionskommune og det bornholmske erhvervsliv.
Om os
Beredskabsstyrelsen Bornholm er det statslige overbygningsberedskab. Centeret uddanner ca. 75 værnepligtige redningsspecialister om året. Uddannelsesafdelingen er et engageret team. Vi er kompetente og lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen. Det skal være sjovt og udfordrende at gå på arbejde. Ligeså vigtigt er det, at vi skal have det sjovt når vi har fri - Work-life balance!

Ved Beredskabsstyrelsen Bornholm har vi en særlig ånd og fællesskab, som du kan se i videoen her:

https://www.youtube.com/watch?v=87hNN-5SYhw&feature=youtu.be
Om stillingen
Du bliver en del af en faggruppe med fem andre befalingsmænd. Der er høje krav til uddannelsen - også fra de værnepligtige. Dem lever I op til.

Du er en god kammerat og du støtter dine kollegaer i hverdagen, ligesom de støtter dig.

Du skal smide hvad du har i hænderne og køre udrykning med blåt blink, når der er behov. Og du skal samle tråden op hvor du slap den.

Hvis du har lyst, vil du kunne indgå i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde.
Om dig
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse og har erfaring fra en uddannelsesafdeling i Beredskabsstyrelsen. Du skal endvidere have praktisk erfaring som vagthavende i Beredskabsstyrelsens udrykningsvagt.

Du bør kunne genkende følgende hos dig selv:
• Du brænder for at formidle og undervise både værnepligtige, frivillige og eksterne kursister. Du ønsker at stå foran Danmarks bedste redningsspecialister.
• Du er fagligt stærk indenfor redningsspecialistuddannelsens fag.
• Du er fleksibel både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid.
• Du er god til planlægning.
• Du møder hverdagen med en positiv indstilling, et smittende humør og bidrager til korpsånd og arbejdsglæde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allinge.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at kontakte chef for uddannelsesafdelingen Robert Kjær Dam på telefon 56 44 58 50 eller uddannelsesleder Thomas Rasmussen på telefon 56 44 58 51, hvis du vil vide mere om stillingen.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er mandag d. 16. september 2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. november 2019 eller efter nærmere aftale.

Ansøgnignen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allinge

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

16.09.2019

Indrykningsdato

03.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent