HÆRENS TAKTIKINSPEKTØR OG NÆSTKOMMANDERENDE I HÆRKOMMANDOEN


HÆRENS TAKTIKINSPEKTØR OG NÆSTKOMMANDERENDE I HÆRKOMMANDOEN

Er du en erfaren oberst og kunne du tænke dig at blive en del af Hærens øverste ledelse og bidrage til udviklingen af Hærkommandoen og de underliggende enheder? Så er det dig, vi søger.
Om os
Hærens og Hærkommandoens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab.

Hæren har etableret ny struktur med 12 myndigheder med forskellige opgaver inden for Hærens opgaveløsning og indgår i Forsvarskommandoen på styringsniveau 2.
Hærkommandoens stab organiseres med en flad G1 – G8 struktur samt en kontrolsektion og en sektion til støtte for Hærens øverste ledelse under daglig ledelse af stabschefen.
Om stillingen
Du er Hærens Taktikinspektør og forestår den samlede kontrol af Hærens myndigheder, herunder certificering af Hærens enheder.
Du er ligeledes næstkommanderende for Hærkommandoen og stedfortræder for chefen
for Hærkommandoen.

Du koordinerer den taktiske udvikling indenfor landoperationer og iværksætter selvstændigt identifikation af særlige indsatsområder, udpeger relevante bidragsydere og følger op på resultater.

Iværksættelse af projekter relateret til Hærens opstilling, uddannelse og udvikling vil ligeledes være opgaver, som du er ansvarlig for.

Du repræsenterer Hæren og Forsvaret i ind- og udland og er Hærkommandoens talsmand i chefens fravær.
Om dig
Du er en erfaren oberst med en bred baggrund fra forskellige stillinger i Forsvaret, herunder udsendelse i internationale operationer.
Du er en udadvendt, motiverende, relationsskabende og empatisk leder med en høj grad af integritet.

Det forventes, at du er operativt velfunderet og går analytisk til værks – altid med resultater, perspektiv og Hærkommandoens overordnede mål for øje.

Endeligt har du gode evner for såvel skriftlig som mundtlig kommunikation, planlægning og styring af pålagte opgaver.

Helhedssyn er en af dine vigtigste kvalifikationer og du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af koncernens strategier, som du formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Der vil være mulighed for forhandling af et evt. personligt tillæg ligesom, at stillingen vil kunne besættes på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 38 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Der vil være mulighed for at forhandle tillæg jf. gældende regler, samt mulighed for at gennemføre videreuddannelse efter nærmere aftale med sektionschefen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte nuværende stillingsindehaver oberst Keld R. J. Christensen, næstkommanderende i Hærkommandoen, på tlf.: 41 32 03 41 eller på FKO-H-NK@FIIN.dk.
Alternativt kan du kontakte ansættende chef, generalmajor Michael Lollesgaard, chef for Hærkommandoen, på tlf.: 72 81 17 01 eller på FKO-H-CH@FIIN.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Nezi Olgun på tlf.: 32 66 57 92 eller på FPS-BA-BS104@FIIN.DK.

Ansøgningsfristen er den 29. september 2019 og samtaler planlægges gennemført i København snarest herefter.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

02.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent