Stabsofficer til internationalt samarbejdselement ved Hærkommandoen


Hærkommandoen søger stabsofficer til håndtering af internationalt samarbejde

Vil du være en del af et engageret team, der arbejder i et internationalt miljø med mange berøringsflader? Kan du lide have en spændende og afvekslende arbejdsdag med daglig kontakt til internationale partnere og Hærens myndigheder samt hyppige tjenesterejser til udlandet? Ønsker du at arbejde i et team med engagerede kollegaer og at blive udfordret og udviklet gennem arbejdet på niveau II.
Så er du måske vores kommende sagsbehandler i internationalt samarbejdselement i G7 i Hærkommandoen.
Om os
Hærkommandoens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære kapaciteter til både indsættelse og beredskab. Uddannelsessektionen (G7) er ansvarlig for den overordnede planlægning af aktiviteter i Hæren, giver direktiver og befalinger for uddannelsesvirksomheden og koordinerer uddannelse mellem myndighederne. Uddannelsessektionen består af tre elementer; enkeltmandsuddannelseselement, internationalt samarbejdselement og enhedsuddannelseselement.

Elementet for internationalt samarbejde består af fire medarbejdere, der forestår koordination af Hærens internationale øvelsesvirksomhed og uddannelsessamarbejde.
Dette sker i tæt dialog og samarbejde med Hærens myndigheder, øvrige dele af Hærkommandoen, Operationsstaben og internationale samarbejdspartnere.

I elementet lægges der stor vægt på at løse opgaver i et godt og positivt samarbejde som ”One Team”. Som sagsbehandler vil du skulle løse opgaver med stor selvstændighed og i et tillidsbaseret, anerkendende og udviklende samarbejde, hvor omgangstonen er venlig og imødekommende. Du vil skulle deltage i national og international mødevirksomhed, hvor du selvstændigt skal repræsentere Hærkommandoens interesser.

Vi kan tilbyde en udfordrende hverdag i et spændende og dynamisk miljø, hvor der kontinuerligt tilgår nye opgaver, der skal løses. Vi lægger vægt på, at den enkelte medarbejder byder ind med sine kompetencer til gavn for helheden.
Om stillingen
Dine arbejdsområder vil blive sammensat i forhold til baggrund og kompetencer, men omfatter i udgangspunktet sagsbehandling vedr.:
Deltagelse i planlægning og koordination af international øvelsesvirksomhed for Hærens myndigheder. Koordinering af udveksling af enheder og enkeltmand med udenlandske samarbejdspartnere. Sagsbehandling vedr. anvendelse af udenlandsk øvelses – og skydeterræn.

Du skal deltage i planlægnings- og koordinationsmøder i udlandet med internationale samarbejdspartnere, ligesom du skal besøge internationale øvelser, hvor i Hærens enheder deltager.

Du skal forvente en vis rejseaktivitet til planlægnings- og øvelsesaktiviteter nationalt og internationalt samt i forbindelse med koordination med underliggende myndigheder.
Om dig
Du har erfaring fra tjeneste som næstkommanderende/chef i en underafdeling, eller tjeneste ved en stab på bataljonsniveau eller tilsvarende, og du har erfaring fra udsendelse i internationale missioner.

Erfaring fra tjeneste ved anden højere stab vil være en fordel, men er ikke et krav.

Du er analytisk stærk og forstår at tænke din problemløsning ind i et helhedsorienteret perspektiv.

Du prioriterer samarbejde, du ser løsninger fremfor begrænsninger, du er fleksibel og går altid efter kvalitet i opgaveløsningen.

Da en stor del af dit virke i elementet er planlægning og styring af projekter, skal du besidde både evner og interesse indenfor dette område.

Du har gode diplomatiske evner og formår at opnå resultater gennem dialog og samarbejde på tværs af nationale og internationale myndigheder og institutioner. Du besidder stærke kommunikative evner og kan formulere dig tydeligt og præcist både skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk. Vi lægger særlig vægt på dine evner til at opbygge, vedligeholde og udvikle gode samarbejdsrelationer både internt i Hærkommandoen og hos vores eksterne samarbejdspartnere i Forsvaret og internationalt.

Stillingen kan søges af M321 kaptajner som ønsker optagelse på VUT II/L eller af den erfarne M321 som sigter imod personlig udnævnelse til major M322.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Klaus Bomgaard (FKO-H-G705) på telefon +45 41 37 68 00 eller major Lise Nybæk (FKO-H-G702) på telefon +45 72 81 18 27.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er 29. september 2019. Samtaler forventes afholdt snarest herefter.
Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

02.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent