Sagsbehandler til uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet


Sagsbehandler til uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet

Brænder du for uddannelse og udviklingen af vores militære kernekompetencer? Vil du være med til at tage ansvar for uddannelsen og udviklingen af kampenheder?
Om os
I Panserinfanteribataljon består af den operative stab på 12 personer og en uddannelsessektion (S7) på 9 personer, 1. Panserinfanterikompagni, 2. Mekaniseret infanterikompagni, 4. HRU kompagni og et stabskompagni.

Uddannelsessektionen ved I Panserinfanteribataljon er ansvarlig for fagansvaret for panser- og mekaniseret infanteri på tværs af de tre panserinfanteribataljoner.

Vores professionelle ambition er at holde et fagligt højt niveau, og vi prioriterer en god balance mellem arbejde og privatliv.

Selv om sektionen er nyoprettet, så har vi arbejdet målrettet for, at samle et professionelt og ambitiøst team som sammen kan løfte de spændende opgaver som venter forude.

Uddannelsessektionen i I Panserinfanteribataljon forankrer Hærens fagansvar for panser- og mekaniseret infanteri samt infanterikampkøretøjet som platform.

Vi er Hærens faglige eksperter og sagsbehandlere indenfor doktrin, teknologi, organisation og uddannelse.

Vi lægger vægt på et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor alle yder deres bedste for at give deres bidrag til opgaveløsningen. Stillingen kræver flair for samarbejde med både foresatte, kolleger og enhederne ved de tre panserinfanteribataljoner.
Om stillingen
Som sagsbehandler i sektionen er du bl.a. medvirkende til, at der eksisterer relevante uddannelsesforløb, der tilsikrer, at enhederne og soldaterne har mulighed for at opnå et højt uddannelsesmæssigt niveau.

Du skal som uddanner i sektionen være med til at udvikle nye uddannelsesmoduler, som er knyttet til fagansvaret samt støtte og kontrollere enhedernes gennemførsel af disse.

Du skal som sagsbehandler bl.a. kunne samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i relation til afprøvninger af nyt materiel til Hærens enheder.

Du skal som sagsbehandler være med til at udvikle det reglementariske grundlag for Hærens pansrede og mekaniserede infanteri.

Du skal deltage i sektionens støtte til tjenestegrensinspektøren for kamptropperne under dennes inspektioner af de tre panserinfanteribataljoner og deres underafdelinger.
Om dig
Du har erfaring fra forskellige funktioner i den operative og uddannelsesmæssige struktur som både premierløjtnant og kaptajn; gerne ved kamptropperne.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra PNINF eller MEKINF ENH, som sagsbehandler, har forrettet tjeneste som underafdelingschef eller har haft skoletjeneste.

Du kan forholde dig til fagrelaterede problemstillinger funderet i din operative erfaring, og har en indgående indsigt i underafdelingens og bataljonens funktionsbetingelser, procedurer og processer.

Du fremstår som analytisk stærk, og trives i et udfordrende miljø med fagligt stærke og kompetente kolleger.

Du kan se muligheder, og er villig til at tænke uddannelse på andre måder end dem du selv har oplevet.

Som person er du engageret, nytænkende og målrettet med gode planlægningsegenskaber. Du er god til at holde fokus på det essentielle i opgaven og formår at medinddrage andre i forskellige løsningsmodeller for at tilsikre det bedst mulige resultat.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for uddannelsessektionen kaptajn Rune Kayser på telefon 25 66 48 55 eller mail ghr-1b-s70a@mil.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Bjarne Thomsen på telefon 3266 5114 eller på mail FPS-BA-BS229@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 29. september 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 40 med tiltrædelse snarest muligt eller 1. november 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

29.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent