Udbudsjurist til Udbuds- og Entreprisesektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Udbudsjurist til Udbuds- og Entreprisesektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vil du være en del af et ambitiøst hold, hvor du vil få et stort ansvar og et stærkt fagligt netværk, der bidrager til at optimere Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses indkøb og byggeri, så har vi måske jobbet som udbudsjurist til dig i Hjørring.
Om os
Juridisk Afdeling består af to sektioner: Udbuds- og Entreprisesektionen samt Jura- og Policysektionen. Afdelingen fungerer som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses juridiske kompetencecenter, og består i dag af i alt 17 juridiske medarbejdere.

Udbuds- og Entreprisesektionen har det samlede ansvar for Ejendomsstyrelsens udbuds- og indkøbsfaglige opgaver, og gennemfører hvert år udbud for et 3 cifret mio. beløb. Ejendomsstyrelsen gennemfører en lang række af de fagligt mest udfordrende udbud i Danmark. Så hvis du er jurist med speciale eller interesse inden for udbuds- og/eller entrepriseret, giver et arbejde i Udbuds- og Entreprisesektionen derfor helt særlige muligheder for faglig udvikling.

Opgaverne i sektionen kræver navnlig god indsigt i udbudsret, entrepriseret, kontraktret og beslægtede retsområder. Derudover kræver opgaverne i Udbuds- og Entreprisesektionen generel indsigt i Ejendomsstyrelsens indkøb og virksomhed.

Sektionen har to hovedformål: at fastlægge bestemmelser og processer for udbuds- og indkøbsvirksomhed i Ejendomsstyrelsen samt gennemføre konkrete udbud i samarbejde med andre afdelinger i Ejendomsstyrelsen.
Om stillingen
Dine vigtigste opgaver vil være at gennemføre udbud, licitationer og andre former for konkurrenceudsættelse enten selvstændigt eller i samarbejde med øvrige medarbejdere i sektionen. Du vil få ansvaret for at sikre, at Ejendomsstyrelsens udbud gennemføres i overensstemmelse med udbudsreglerne samt at udbuddene sikrer optimale og effektive indkøb.

Opgaverne i sektionen spænder i det hele taget vidt, og en stor del af disse vil også være at rådgive de øvrige afdelinger i Ejendomsstyrelsen i spørgsmål inden for udbuds- og entrepriseret. Det er derfor vigtigt, at du kan samarbejde med personer inden for adskillige fagområder fordelt ud over flere afdelinger, og at du kan arbejde projektorienteret.

Der er gode muligheder for kompetenceudvikling i Ejendomsstyrelsen som generelt prioriterer udvikling af styrelsens medarbejdere. Du vil derfor have gode muligheder for at udvikle dig fagligt i stillingen.
Om dig
Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau som cand. jur., cand. merc. jur. eller tilsvarende.

Du arbejder selvstændigt, og har en positiv tilgang til at løse opgaver og udfordringer. Vi forventer, at du har stærke analytiske evner, og at du evner at formulerer dig præcist, både skriftligt og mundtligt.

Som person falder det dig naturligt at vise mod og gå foran i løsningen af opgaver.

Som udbudsjurist i Ejendomsstyrelsen skal du kunne koordinere flere processer, hvorfor erfaring med projektledelse eller tovholder på større projekter vil blive tillagt positivt vægt.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som akademiker og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen. Der er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. Ansatte i Ejendomsstyrelsen har generelt gode vilkår for at tilrettelægge deres egen arbejdstid.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Juridisk Afdeling Søren Lysholt Hansen på telefon 30 32 32 94 eller mail FES-CHJA@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91 eller mail FPS-BA-BS202@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2019 og vi forventer at afholde samtaler i uge 41.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

01.10.2019

Indrykningsdato

28.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent