Sikkerhedsofficer ved Efterretningsregimentet (genopslag)


Sikkerhedsofficer ved Efterretningsregimentet (genopslag)

Er du interesseret i militær sikkerhed og befinder du dig godt med at arbejde i et omskifteligt miljø, hvor du selv har stor indflydelse på din arbejdssituation. Så er du måske Efterretningsregimentets nye sikkerhedsofficer, som skal stå i spidsen for arbejdet med bl.a. bevogtning og risikostyring.
Om os
Garnisonsstøtteenheden (GSE) blev oprettet sammen med Efterretningsregimentet (EFR) den 1. januar 2019. GSE er ansvarlig for det administrative område for hele regimentet, ligesom GSE tager sig af ledelsesstøtte, kontaktvirksomhed og sikkerhedsområdet.

Vi er bemandet med rutinerede, engagerede og dedikerede medarbejdere, for hvem opgaven altid er i højsædet.

GSE er opdelt i fem elementer med hver sin elementsleder
Om stillingen
Som sikkerhedsofficer ved Efterretningsregimentet i Varde, er du på vegne af Chefen for Efterretningsregimentet overordnet ansvarlig for at koordinere arbejdet med den militære sikkerhed i garnisonen, idet arbejdet udføres i samarbejde med underliggende enheders sikkerhedsofficerer. Hertil kommer, at du har ansvaret for vagt- og bevogtningstjenesten på garnisonen. Du er endvidere chefens rådgiver i alle sikkerhedsspørgsmål.

Du planlægger, tilrettelægger og gennemfører arbejdet med militær sikkerhed, hvilket bl.a. medfører, at du har en høj grad af indflydelse på din egen arbejdssituation. Du er endvidere ansvarlig for udvikling, kontrol og generel sagsbehandling inden for sikkerhedsområdet.

I forbindelse med arbejdet med militær sikkerhed, er du den primære kontakt til foresatte og eksterne myndigheder, hvilket bl.a. omfatter Hærkommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt Politi. Ligeledes samarbejder du i et vist omfang med de civile leverandører, som håndterer sikkerhedssystemerne ved garnisonen.

Du er tillige overordnet ansvarlig for sikkerhedsgodkendelse af personel, gennemførelse af intern kontrol ved underlagte enheder, rådgivning af personel i sikkerhedsmæssige forhold forud for udsendelse, ligesom du er ansvarlig for den daglige rådgivning af chefer, ledere og medarbejdere indenfor militær sikkerhed.

I dit daglige virke refererer du direkte til næstkommanderende ved Efterretningsregimentet.
Om dig
Du er seniorsergent og har gennemført videruddannelsestrin II for mellemledere.

Du har interesse for at arbejde med sikkerhed, er selvstændig og evner på kort tid at omstille dig til varierende arbejdsopgaver.

Dine nøglekompetencer er evnen til at samarbejde uanset niveau. Du er løsnings- og helhedsorienteret samt besidder evne og vilje til at tage initiativ.

Det vil være en fordel, men på ingen måde et krav, såfremt du har erfaring inden for militær sikkerhed, bevogtningstjeneste eller anden tjeneste relateret til sikkerhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale . I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Leif Nowak på 21 62 37 36.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skla du gør eopmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 22. september 2019.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Hærens Kamp- og Ildstøttecenter samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Hærens Efterretningscenter har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 2047 3206
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

26.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent