Stabshjælper (korporal) til 1. Føringsstøttebataljon (genopslag)


Stabshjælper (korporal) til 1. Føringsstøttebataljon (genopslag)

Har du forståelse for administrative processer og er lidt af en serviceminded blæksprutte med lyst til udfordringer i samarbejde med administrationsbefalingsmanden? Så har DU dét, der skal til, for at være stabshjælper i S1 ved 1. Føringsstøttebataljon!
Om os
1. Føringsstøttebataljon opbygges med føringsstøtte- og CIS-kapaciteter med henblik på operativt at støtte og samvirke med enheder under 1. Brigade. I slutmålet består 1. Føringsstøttebataljon af en Stab, Stabskompagni/ Brigade og CIS-Kompagni/ Brigade og en S7. Bataljonen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af uddannelse og indsættelse af føringsstøtteenhederne.

Hærens faglige kompetence på Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk udgøres af S7, der samtidig støtter Hærens enheder i forbindelse med taktiske radioer og implementering af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk.

1. Føringsstøttebataljon opbygges gennem forligsperioden med personel og materiel, der gør, at bataljonen over tid vil fremstå fuldt opbygget, veluddannet og med noget af det mest teknologiske materiel til digitalisering af Hæren.

Vores kerneværdier er; åbenhed, ærlighed, respekt, dedikation, loyalitet, initiativrighed og modighed.
Om stillingen
Som stabshjælper indgår du i et tæt samarbejde med administrationsbefalingsmanden i 1. Føringsstøttebataljon, men støtter også op om opgaveløsningen i resten af staben. Din viden og erfaring, også på ikke-administrative områder, får dermed indflydelse på bataljonens opgaveløsning.

Det forventes, at du som stabshjælper støtter op om administrationsbefalingsmanden og medvirker til at optimere administrative processer og procedurer ved bataljonen, så bataljonschefen og underafdelingscheferne har et solidt beslutningsgrundlag. Du skal indgå i et tæt samarbejde med Det Administrative Fællesskab på Ryes Kaserne og med øvrige bataljoner i brigaden og ved regimentet.

En del af opgaverne i S1 er endvidere koordination af INTOPS-uddannelse for personel i 1. Føringsstøttebataljon, i samarbejde med HR og Det Administrative Fællesskab. Endvidere skal du støtte omkring arbejdet med 1. Føringsstøttebataljons økonomi.
Vi forventer, at du allerede har gjort dig tanker om din fremtid og karrieremuligheder – og ser stillingen som et naturligt led i din udvikling såvel tjenstligt som personligt. Du vil derfor skulle aftale en personlig udviklingsplan for din videre karriere under inddragelse af stabschefen og bataljonsbefalingsmanden. Planen kan indeholde elementer af videreuddannelse, jobønsker, individuelle udviklingsforløb, særlige arbejdsvilkår og lignende.
Om dig
Vi skal bruge en korporal, men medarbejderen med den rette kompetenceprofil opfordrer vi til at søge – uanset grad. Hvis du ikke opfylder ansættelseskravene, kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Vi forventer, at du har erfaring indenfor den administrative verden i Forsvaret. Bred erfaring, herunder operativ, fra flere niveauer og flere tjenestesteder samt erfaring fra internationale operationer vil være en fordel.

Du er nytænkende og visionær, er i stand til at arbejde selvstændigt, hvor du altid holder et højt fagligt niveau, iværksætter tiltag på eget initiativ og opnår brugbare resultater. Du besidder gode kommunikative evner, og kan planlægge og styre processer.

Herudover er du ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at støtte rådgivning og vejledning af enhederne i 1. Føringsstøttebataljon.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er en korporal stillinger på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef for 1. Føringsstøttebataljon; major Lars Abild (FSR-1B-STCH) tlf.: 72 82 64 20.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Ansøgningsfristen er den 15. september 2019. Stillingen er til besættelse snarest herefter. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

15.09.2019

Indrykningsdato

26.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent