Planlægger af cyberspaceoperationer


FKO-O-CHJ5C

Kunne du tænke dig at være en af de bærende kræfter bag Forsvarets Cyberspace Operations (CO) kapacitet i København? Vi søger en dygtig og erfaren major/orlogskaptajn med pionerånd til Planlægningssektionen for CO i Operationsstaben.

Cyberspace er endnu et domæne, hvor Forsvaret skal kunne levere effekt. Formålet med enheden er at integrere CO i Forsvarets operationer. Sektionen arbejder både med offensive og defensive effekter og tiltag. Sektionen har derudover en række opgaver i forhold til udvikling, rådgivning, sagsbehandling og koordination.
Om os
Hvem er vi?
Operationsstaben varetager den overordnede planlægning for og indsættelse af Forsvarets enheder i nationale og internationale operationer samt stabiliserings- og verifikationsaktiviteter. Fra 1. januar 2019 blev Operationsstaben en del af Forsvarsstaben som en del af Forsvarskommandoen. Operationsstaben er geografisk placeret i henholdsvis Karup og København. Operationsstaben omfatter bl.a. J5 Plans beliggende i København og består samlet af ca. 40 medarbejdere.

CO Planlægningssektionen er organisatorisk placeret som en sektion i Operationsstabens J5 og benævnes J5 Computer Network Operations (CNO) – J5C. Sektionen, der har eksisteret siden februar 2017, er overordnet ansvarlig for planlægning og opgaveanvisning for indsættelse af CNO kapaciteten i Forsvarets operationer og bidrager til militærfaglige anbefalinger til det politiske niveau. J5C skal bestå af i alt fire majorer/orlogskaptajner, hvoraf én vil fungere som chef/sagsbehandler og de øvrige som sagsbehandlere. Du vil blive den fjerde medarbejder.
Om stillingen
Sektionens primære formål er, at være bindeled mellem Forsvarets operative kapaciteter og CNO kapaciteten, herunder sikre en gensidig dialog og forståelse i forhold til anvendelse af CO i militære operationer, herunder at udbrede viden om CO til forsvarets myndigheder. Sektionen bidrager ydermere til Forsvarets uddannelsesvirksomhed, NATO og national doktrinudvikling, øvelsesplanlægning og -deltagelse, studie- og udviklingsvirksomhed samt funktionen som Forsvarets videncenter. Stillingen varetages med udgangspunkt i en geografisk placering ved Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) på Sydamager, dog med regelmæssig tilstedeværelse i Forsvarskommandoen - Holmens Kanal 9.

J5C bidrager i tæt samarbejde med FE bl.a. til rådgivning af Forsvarets Øverste Ledelse inden for CO området og den operative planlægningsproces, samt til udfærdigelsen af de planer som anvendes i forbindelse med udsendelse og beredskab.

Som medarbejder bliver du primært ansvarlig for håndteringen af CNO kapacitetens bidrag og involvering i øvelser og defensiv støtte til Forsvaret. Derudover skal du kunne udføre generel sagsbehandling inden for operationsplanlægning i J5-regi, rådgivning, studie- og udviklingsvirksomhed, uddannelsesområdet og doktrinudvikling samt være villig til at påtage dig projektorienterede opgaver. Du vil skulle samarbejde med en række styrelser, stabe og myndigheder, og der vil bl.a. være fokus på dine evner til dels at indtænke CNO kapacitetens anvendelse bredt, dels at formidle kompleks viden på en letforståelig måde.
Om dig
Du er en erfaren major/orlogskaptajn, der har gennemgået Videreuddannelse-II/Ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende godkendt uddannelse.

Det faktum, at sektionen er forholdsvis ny indenfor et nyt område gør, at du skal være udpræget selvkørende, helheds- og samarbejdsorienteret – og klar til arbejde i et dynamisk og omskifteligt miljø i højt tempo. Du sætter en ære i et højt fagligt niveau, er struktureret, analytisk, vedholdende og tager ansvar for dine opgaver.

Der er ikke krav om, at du på forhånd har en indgående teknisk indsigt, men der ønskes en solid forståelse for området – sammenholdt med operativ indsigt i og erfaring fra planlægningsprocessen. Erfaringer fra internationale missioner samt stabstjeneste ved en højere stab vil være en fordel. Du formår desuden at formulere dig klart og præcist på skrift og tale på såvel dansk som engelsk.

Perioder ved missionsområder og internationale uddannelsesinstitutioner må forventes, herunder rejseaktivitet af kortere varighed i forbindelse med møder og konferencer. Du kan forvente omkring 40 rejsedage årligt, og derudover kan egentlige udsendelselser give flere dage.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som major/orlogskaptajn efter gældende overenskomst.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 15. september 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 38 og 39 2019. Tiltrædelse 1. oktober 2019 eller snarest efter.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for J5C orlogskaptajn Peter Gottlieb på mobil 41850522 (gerne SMS i dagtimerne).
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

15.09.2019

Indrykningsdato

19.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent