Rådighedsstilling - Kaptajn til Reserven ved Operations Support Wing Reserve Squadron


Rådighedsstilling – Kaptajn af reserven ved Operations Support Wing Reserve Squadron

Er du kaptajn af reserven? Eller måske tidligere linjeofficer med et ønske om at få tilknytning til Forsvaret igen? Kunne du tænke dig at arbejde med planlægning og koordinering af uddannelse for Operations Support Wing Reserve Squadron, som er Flyvevåbnets største støtteenhed?
Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er rådighedsstillingen måske noget for dig.
Om os
Operation Support Wing på Flyvestation Karup er en operationel enhed som gennemfører mange grund- og efteruddannelser i Flyvevåbnet. Det varierer fra uddannelse af værnepligtige, grundlæggende sergentuddannelse og flymekanikeruddannelse til kurser i humanitær folkeret og missionsorienteret uddannelse for enheder og personel der skal udsendes.

Reserveenheden i Operation Support Wing er et integreret element i enhedens opgaveløsning. Reservister løser undervisnings- og øvelsesopgaver relateret til den enkeltes designeringsfunktion.
Om stillingen
Du ansættes som reserveofficer. Du vil i funktionen have en koordinerende rolle i forbindelse med undervisnings-, øvelses- og uddannelsesopgaver inden for forskellige militærfaglige områder, som er knyttet til din designeringsfunktion.

I rådighedsstillingen skal du kunne arbejde selvstændigt inden for opstillede mål, så opgaverne løses rettidigt, inden for aftalte budget og med den ønskede kvalitet. Det gøres primært igennem uddelegering af opgaver og så løbende følge op på status, samt igennem støtte, vejledning og motivation i forbindelse med opgaveløsningen.

Der er tale om en meget aktiv reserveenhed med mange forskelligartede opgaver, hvilket på den ene side betyder masser af spændende tjeneste, men på den anden side også en høj grad af fleksibilitet i forhold til hvornår tjenesten lægges. Du forventes at forrette rådighedstjeneste i op til 15-20 dage pr. år.

Om dig
Du er enten kaptajn af reserven eller tidligere kaptajn af linjen. Du er indstillet på at gøre en forskel, og har selv lyst til at gå helhjertet ind i Reserven og bidrage aktivt til vores fortsatte udvikling til gavn for Forsvarets samlede opgaveløsning.

Vi lægger herudover vægt på, at du har en solid erfaring fra Forsvaret, herunder erfaring med langtidsplanlægning af uddannelse og ressourcer.
Vi ser desuden gerne, at du tidligere har arbejdet med tungere planlægnings- og koordineringsopgaver, og derigennem har tilegnet dig evner til at bevare overblikket i et til tider hektisk og dynamisk miljø.

Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for OSW-OR KN Christoffer Hosbond på tlf.: 41 86 02 24 eller via mail: osw-or-001@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke på mail: fps-ba-bss06@mil.dk eller på telefon +45 72 81 91 91.


Ansøgningsfristen er søndag d. 15. september 2019, men vi forventer at afholde samtaler løbende indtil ansøgningsfristens udløb, så send gerne din ansøgning snarest

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

15.09.2019

Indrykningsdato

13.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent