Elektronikmekaniker til Reparationsdelingen på Garder Kasernen i Høvelte (genopslag)


Elektronikmekaniker til Reparationsdelingen på Garder Kasernen i Høvelte (genopslag)

Ønsker du faglig/operativ tjeneste, og har du et svendebrev som elektromekaniker/ elektronik fagtekniker /radiomekaniker? Så er din fremtid måske hos os.
Om os
Reparationsdeling Høvelte er en af 9 reparationsdelinger i Vedligeholdelsesbataljonen. Disse er placeret på Hærens kaserner i hele landet.

Reparationsdelingen er kasernens militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn.
Ved siden af arbejdet som mekanikere er vi soldater. Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan indgå i Forsvarets beredskab og udsendes i internationale operationer.

I dagligdagen er vi 30 medarbejdere ved reparationsdelingen i Høvelte, fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, reservedelsekspedienter og en dækmand. Desuden har vi i øjeblikket 2 lærlinge.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid, personlig udvikling og et godt arbejdsmiljø.
Hos os vil du arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.
Om stillingen
Den ledige stilling på elektronikværkstedet er placeret i reparationssektionen, som er en del af reparationsdelingen. Reparationsdelingen i Høvelte servicerer hovedsaligt materiel fra Den Kongelige Livgarde. Arbejdet i reparationssektionen, omfatter eftersyn og reparation på 3. echelon niveau, inden for de 3 faggrupper elektronik, motor samt våbenmateriel. Her får du mulighed for i dagligdagen at bruge din faglige viden, til brug for sektionen.

Som EMEK er dine opgaver at afholde eftersyn, og udføre reparationer på det elektroniske udstyr som enhederne bruger i deres dagligdag. Ligeledes skal du kunne bistå de øvrige faggrupper i deres opgaver.

Vedligeholdelsesbataljonen er en enhed, der bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så ud over de faglige kompetencer vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, primært – naturligvis – så længe det kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.

Ved indtrædelse i stillingen skal du være indstillet på at indgå i beredskab som en del af reaktionskampgrupperne som kompagniet stiller personel til.
Om dig
Du er konstabel/overkonstabel eller har gennemført en af forsvarets basis- og reaktionsstyrkeuddannelser (HBU/HRU) med tilfredsstillende resultat.
Du har en uddannelse som Elektromekaniker/Elektronik fagtekniker/radiomekaniker med interesse for svagstrøm.
Du skal kunne arbejde selvstændigt og forudseende, så du kan bidrage aktivt til delingens smidige opgaveløsning.

Du skal medvirke til at holde enhedernes køretøjer/materiel kørende. Derfor skal du levere en opgaveløsning af høj faglig kvalitet, ligesom – vi forventer, at du sætter en ære i, at udføre reparationer og eftersyn af høj kvalitet.
Som mekaniker kan det være vanskeligt at vide, hvad ugen bringer og jobbets natur gør, at det stort set altid haster med at få køretøjerne/materiellet tilbage til enhederne. Derfor er det afgørende, at du er fleksibel i din indstilling, smidig i tankegangen og har flair for god service.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Høvelte kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte delingsfører for reparationsdelingen, Høvelte, seniorsergent I. D. Iversen, tlf. +45 25 100 686 eller på mail trr-3b-140A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs250@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 15. september 2019.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2019 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Garderkasernen Høvelte

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.09.2019

Indrykningsdato

06.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent