Rådighedsstilling - Faglærer til Reserven ved Operations Support Wing


Rådighedsstilling - Faglærer til Reserven ved Operations Support Wing

Er du oversergent eller oversergent af reserven? Kunne du tænke dig relevant tjeneste som faglærerinstruktør ved Flyvevåbnets mest aktive reserve? Så er en stilling ved Operations Support Wing Reserve Squadron (OSW-RS) måske noget for dig.

Vi er parat til at udfordre dig - er du parat til udfordringen?
Om os
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af Flyvevåbnets basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

Operations Support Wing Reserve Squadron (OSW-RS) på Flyvestation Karup er blandt andet ansvarlige for at gennemføre missionsorienteret uddannelse for enheder og personel, der skal udsendes. OSW-RS er et integreret element i OSW's opgaveløsning, idet den faste struktur ønsker at have muligheden for at trække på ekstra specialister i forbindelse med spidsbelastninger.

Personel af reserven arbejder i tæt samarbejde med den faste struktur, hvilket især gør sig gældende i forhold til den missionsorienterede uddannelse, hvor OSW i fremtiden bliver en stor aktør i at gennemføre al missionsforberedende uddannelse i Flyvevåbnet, hvorfor dette også forventes at blive en af vores største opgaver fremadrettet.
Om stillingen
Der er tale om en meget aktiv enhed med mange og forskelligartede opgaver, hvilket på den ene side betyder masser af spændende tjeneste, men på den anden side også en høj grad af fleksibilitet i forhold til, hvornår tjenesten lægges. Det skal dog forventes, at der skal arbejdes en del dage om året, og hovedparten af tjenesten foregår på hverdage.

Din primære opgave bliver at støtte med gennemførelsen af den missionsforberedende uddannelse (MISU) for personel i Flyvevåbnet, der står til at skulle udsendes. Du kommer således til at bidrage til en af de centrale og operativt vigtige opgaver i Forsvaret.
Som udgangspunkt vil du starte som MISU faglærer med et primært fagområde indenfor SKYD, SKYT eller SAN og afhængigt af behovet måske også et sekundært fagområde indenfor CBRN, FØR, eller BOR.

Vi sørger for, at du får den nyeste uddannelse indenfor dit fagområde, så du er ordentligt klædt på til at undervise de folk, der skal udsendes. På sigt får du desuden mulighed for at efteruddanne og specialisere dig yderligere indenfor dit fagområde og der vil ligeledes på sigt være mulighed for at videreuddanne dig til et højere funktionsniveau (SSG).
Om dig
Du er uddannet oversergent ved en af Forsvarets skoler og har en solid erfaring i Forsvaret. Det vil være en fordel, hvis du er uddannet faglærer og har forståelse og indsigt i det nye syn på læring som Forsvaret abonnerer på, samt at du har specialiseret dig i et eller flere af MISU fagene, da det betyder, at du hurtigere kan indgå i uddannelsesproduktionen i vores enhed. Som en naturlig del af dig kan du samarbejde med alle typer mennesker, både danske og udenlandske samarbejdspartnere. Du er god til at skabe relationer til andre enheder og pleje disse.

Da vi arbejder med folk der skal udsendes, vil det desuden være en fordel, hvis du selv har en udsendelse i bagagen, men dette er dog ikke et krav.

Du har lyst og tid til et relativt højt aktivitetsniveau som reservist, da du både skal have tid til at gennemføre den nødvendige faglige efteruddannelse og kunne støtte enheden med gennemførelse af de forskellige pålagte opgaver. En stor del af tjenesten ligger på hverdage, da det er her vores ”kunder” er på arbejde, hvorfor du skal være fleksibel i forhold til at lægge din tjeneste på hverdage.

Vi er realistiske og har forståelse for at tjenesten i Reserven ikke er vores medarbejderes primære beskæftigelse og at du til tider kan have behov for at sætte tjenesten på standby, hvilket vi finder en løsning på, hvis det skulle blive relevant. Alle vores opgaver løses i større eller mindre grupper, hvorfor vi forventer at du er teamplayer og er god til at modtage og give konstruktiv feedback i forbindelse med opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan består Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om rådighedsstillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesspecialist chefsergent af reserven Rudy Dahl via mail: oswreserve@gmail.com.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 7281 9190.

Den korrekte ansøgningsfrist er den 19. september 2019, men vi forventer at holde samtaler og ansætte løbende indtil ansøgningsfristens udløb, så din ansøgning imødeses snarest.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

19.09.2019

Indrykningsdato

16.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent