Hæren 06

Lærer/sagsbehandler i Efterretningstjeneste, Informationsaktiviteter og Targeting på Operations- & Føringsuddannelsen


Lærer/sagsbehandler i Efterretningstjeneste, Informationsaktiviteter og Targeting på Operations- & Føringsuddannelsen

Har du den mentale spændvidde til aktivt at bidrage til udviklingen af dansk doktrin indenfor informationsaktiviteter (IA), efterretningstjeneste (ETJ) og Targeting (TGT) samtidig med, at du underviser studerende på primært Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) og sekundært på Føringskursus (bataljons- og brigadeniveau), er stillingen som lærer og sagsbehandler ved OFU/CLO måske noget for dig?
Om os
Center for Landmilitære Operationer (CLO) udgør det landmilitære element under Institut for Militære Operationer (IMO). CLO består af 28 officerer, der arbejder i fire elementer, der dækker taktikuddannelsen fra deling op til korpsniveauet. Arbejdet i CLO er præget af en vekselvirkning mellem forskning (doktrinudvikling), formidling (undervisning af studerende) og professions-fastholdelse (støtte til hærens operative enheder). Vi har fokus på den militære profession, hvor den ultimative udfordring er føring og ledelse af landmilitære enheder i kamp.

CLO tilbyder nogle af forsvarets mest moderne og effektive uddannelser med et højt indhold af simulation og tværfaglighed. CLO spiller igennem vores uddannelser en afgørende rolle i prægningen af hærens kommende førere lige fra delingsførere, kompagnichefer, stabsofficerer til fremtidige chefer i hæren.

Advanced Land Operations udgør sammen med Component Campaign Planning OFU og varetages i rammen af CLO af et team på 6 lærere/sagsbehandlere med chef CLO som overlærer. Fokus på OFU ligger på at uddanne kommende chefer i hæren samt førere og stabsofficerer til at kunne planlægge og gennemføre landmilitære operationer på niveauerne division op til korps og LCC.
Om stillingen
Din vigtigste opgave bliver at formidle doktrin vedr. ETJ, IA og TGT for vores kursister og studerende. Dertil skal du fungere som katalysator for den positive udvikling og læring, som studerende gennemgår i forbindelse med overvejelser, stabsarbejde og føringsspil. Alt sammen i et læringsforløb vekslende mellem fjernundervisning og tilstedeværelse (blended learning).

Du skal, som ansvarlig for specialerne ETJ, IA og TGT, deltage i den nationale doktrinudvikling af Feltreglement I og III samt udviklingen af ISR-koncepter i samarbejde med bl.a. Hærkommandoen, Hærens Efterretningsregiment, Artilleriregimentet samt centre og institutter ved Forsvarsakademiet. Du vil også lejlighedsvis skulle deltage i NATO-arbejdsgrupper. Sideløbende hermed skal du deltage i udviklingen af blandt andet scenarier, læringsmål og modulplaner samt være overordnet ansvarlig for enkelte moduler i uddannelsesforløbene.

Alle stillinger som lærer på OFU har en designeringsfunktions ved Multinational Division North. Denne stillings designeringsfunktion er stabsofficer Intelligence Surveillance and Reconnaissance i Operationscenteret.
Om dig
Du har en operativ baggrund i Hæren og har gennemført Operations­ og Føringsuddannelsen eller tilsvarende. Såfremt du er i et MMS-forløb, kan ansættelse ske mod udfærdigelse af en uddannelsesaftale. Du har indsigt i og forståelse for indsættelse af landmilitære troppeenheder også gerne i en Joint ramme.

Tjenstligt ser vi gerne, at du kommer med en baggrund fra Forsvarets Efterretningstjeneste, opklaringsenheder eller Hærens Efterretningsregiment og har praktisk erfaring fra tjenesteområdet opklaring og/eller efterretningstjeneste. Det vil være en fordel, at du har kendskab til ETJ, IA og TGT, alternativt har evnen og lysten til hurtigt og sikkert at omsætte eksisterende doktrin samt udviklingstendenser indenfor det landmilitære felt til relevant taktisk uddannelse i form af brugbare løsninger, som kan bringes i spil blandt vores studerende/kursister. Du skal endvidere have en god portion skriftlighed, dvs. besidde evnen til at formulere dig klart og tydeligt på skrift som en del af dit bidrag til forskning herunder doktrinudvikling.

Det er ønskeligt, at du har nogle års erfaring på niveauet fra tidligere tjeneste ved en bataljon, brigade eller division samt erfaring med at arbejde i stabe, gerne i et internationalt miljø fra udsendelser eller udstationering, hvor du har vist dig som en handlekraftig og analytisk stærk officer, der kan motivere og engagere samt skabe et godt arbejds- og læringsmiljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er kaptajn og i MMS-forløb, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes dette oplyses ved ansøgningen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for CLO oberstløjtnant Steen Wegener på tlf.: 21 70 08 27 og/eller nuværende stillingsindehaver MJ Carsten Dalsgaard på tlf. 40 64 24 76.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 72 81 91 44.


Ansøgningsfristen er den 18. august 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 34 og 35. Fast tjenestested er ved Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne.

Stillingen er til besættelse 1. november 2019. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Hvis du er interesseret, skal du søge stillingen via linket. Det anbefales at vedlægge FOKUS, CV samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.08.2019

Indrykningsdato

11.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent