Skal du være til at uddanne de bedste teknikere på markedet?


Skal du være til at uddanne de bedste teknikere på markedet?

Så skal du søge vores stilling som administrativ blæksprutte ved Uddannelsesafdelingens Tekniksektion.
Om os
Teknisk Uddannelsescenter i Karup gennemfører uddannelser indenfor flyteknik, tankning, elektronik, samt lodning og montage. Vi er ca. 25 civile og militære medarbejdere organiseret i en sektion, der uddanner alle flymekanikere til flyvevåbnet, samt essentielle efteruddannelser til resten af flyvevåbnet.

Vi lægger vægt på tillid, faglighed, fleksibilitet og en humoristisk omgangstone. Vi samarbejder på tværs og forsøger at udnytte de kompetencer der er til stede, på bedst mulig måde.

Vi brænder for fagligheden og for at uddanne flyvevåbnets dygtige medarbejdere til opgaverne og til fremtiden.
Om stillingen
Din nye stilling er spændende og inspirerende. Du vil selv have indflydelse på dagligdagen, jobudførslen samt rig mulighed for faglig og personlig udvikling.

Vi tilbyder en ansættelse som administrativ assistent på Teknisk Uddannelsescenter. Her vil du blive en aktiv del af tilrettelæggelse, gennemførelse og styring af kvalitetssystemet som er vigtig del af uddannelsen af flyteknikere, tekniske officerer med flere.
Du vil arbejde tæt sammen med faggruppens dedikerede faglærere, og du vil have stor indflydelse på hvordan arbejdet udføres og tilrettelægges.

Kerneopgaverne i stillingen vil først og fremmest relaterer sig til skriftlig fremstilling, koordination, kontrol, opfølgning, eksamener og prøver. Du vil være en nøgleperson i at sikre kvaliteten i skolens skriftlige kommunikation.
Der vil derudover være nogle enkelte sekretær opgaver, som udfærdigelse af referater fra styregruppemøder med flere.

Uddannelsesafdelingens Tekniksektion er en moderne arbejdsplads hvor du løbende vil blive udviklet. Arbejdstiden ligger indenfor normal arbejdstid og der er plads til eksempelvis enkelte hjemmearbejdsdage.

Vi lægger mere vægt på personen end på kompetencerne. Vi tager derfor ansvar for, at du bliver oplært så du kan varetage dine arbejdsopgaver bedst muligt.

Du vil derudover blive uddannet inden for reglerne på luftfartsområdet, da Uddannelsesafdelingens Tekniksektion er underlagt det civile regelsæt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som enhver anden luftfartsvirksomhed.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en kontorfaglig uddannelse eller praktisk relevant erfaring fra en tidligere stilling.

Som det ses af ovenstående, er der en del opgaver som indebærer skriftligt kommunikation, det er derfor vigtig at du har erfaringer med disse former for opgaver og trives med dem.

Du skal være godt hjemmevant i IT generelt, men især Office pakken (Word, Excel og PowerPoint) skal du kunne beherske.

Det er ønskeligt hvis du har kendskab til DeMars, Survey Monkey eller andet tilbagemeldingssystem og/eller ISO, men det er ikke et krav til denne stilling.

Den praktiske oplæring står vi for og vi tilbyder dig efteruddannelse som en del af din kvalificering til arbejdet.

Som person forestiller vi os, at du er serviceminded, har gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt samt at du evner at tage opgaver og selvstændigt udfører dem.

Vi sætter pris på din mening, derfor foretrækker vi også en person som tør at sige sin mening og har en holdning til sit arbejde. Du er kvalitetsbevidst, kan holde hovedet koldt og fingrene varme i pressede situationer.

Sidst, men ikke mindst, er vores hverdag præget af gode kolleger og højt humør, hvorfor det vil være en fordel, hvis du er i besiddelse af en god portion humor.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen for en assistent udgør 23.248,83 kr. pr. måned i aktuelt niveau. Afhængigt af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle et tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Jeppe Kock-Mogensen på telefon 7284 4651.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Julie Palmquist på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 9. august. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse den 2. september 2019.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

09.08.2019

Indrykningsdato

10.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent