FMN

FDD søger en medarbejder til Feltpost og Controlling ved International Forsynings Sektion


FDD søger en medarbejder til Feltpost og Controlling ved International Forsynings Sektion i Karup

FDD søger en medarbejder til Feltpost og Controlling ved International Forsynings Sektion
Om os
Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD), som er en del af Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), indkøber, leverer og opbevarer alle former for forsyninger til forsvarets enheder og ansatte i såvel indland som udland, herunder også brevpost og pakker til og fra forsvarets ansatte på mission i udlandet. Til løsning af de opgaver er vi godt 650 dedikerede medarbejdere fordelt over hele landet. Vi har ved IFSEK fokus på at forsyne forsvarets enheder i internationale missioner og forsvarets enheder på øvelser i udlandet.
Om stillingen
Ved IFSEK vil du skulle indgå i det team, der driver sektionens missions- og feltpostkontor bestående af i alt 7 medarbejdere. Du vil være en del af driften på feltpostkontoret, hvor du som en del af teamet varetager modtagelse og forsendelse af brevpost/pakker fra civile leverandører, soldater, pårørende og interesseorganisationer m.fl., der alle støtter op om vores udsendte soldater. Du vil ligeledes få til opgave, at støtte missionskontoret i arbejdet med at planlægge, uddanne, monitere samt støtte og udføre genforsyningsopgaver for enheder og soldater i internationale missioner, herunder sammen med missionskontoret være logistisk bindeled mellem dem og den hjemlige logistiske struktur. Du vil videre selvstændigt skulle udføre og arbejde med DeMars controllingsopgaver.

Det er afgørende, at du er serviceminded og arbejder struktureret - altid med soldaten i fokus. Arbejdsopgaverne er en blanding af kontorarbejde og mere fysisk betonet arbejde.

I sektionen har vi en uformel omgangstone, og opretholder et højt serviceniveau.

I stillingen vil du ligeledes, helt eller delvis, skulle løse følgende opgaver:
 Varetagelse/udførelse af opgaver på feltpostkontoret og hertil knyttede opgaver.
 Formidling, modtagelse og behandling af post/pakkepost til og fra udsendte

Er værnsfælleds. Ved IFSEK vil du skulle indgå i det team, der driver sektionens missions- og feltpostkontor bestående af i alt 7 medarbejdere. Du vil være en del af driften på feltpostkontoret, hvor du som en del af teamet varetager modtagelse og forsendelse af brevpost/pakker fra civile leverandører, soldater, pårørende og interesseorganisationer m.fl., der alle støtter op om vores udsendte soldater. Du vil ligeledes få til opgave, at støtte missionskontoret i arbejdet med at planlægge, uddanne, monitere samt støtte og udføre genforsyningsopgaver for enheder og soldater i internationale missioner, herunder sammen med missionskontoret være logistisk bindeled mellem dem og den hjemlige logistiske struktur. Du vil videre selvstændigt skulle udføre og arbejde med DeMars controllingsopgaver.

Det er afgørende, at du er serviceminded og arbejder struktureret - altid med soldaten i fokus. Arbejdsopgaverne er en blanding af kontorarbejde og mere fysisk betonet arbejde.

I sektionen har vi en uformel omgangstone, og opretholder et højt serviceniveau.

I stillingen vil du ligeledes, helt eller delvis, skulle løse følgende opgaver:
• Varetagelse/udførelse af opgaver på feltpostkontoret og hertil knyttede opgaver.
• Formidling, modtagelse og behandling af post/pakkepost til og fra udsendte
• Enheder, herunder registrering, pakning, plombering, afmærkning og kontering af portoomkostninger.
• Opdatering af postmanifester.
• Besvarelse af kundehenvendelser.
• Varetagelse/udførelse af opgaver på missionskontoret og hertil knyttede opgaver.
• Controlling i forhold til NATO stabe og forsyningsafdelingen.
• Opdatering og behandling af fokus- og prioriterede lister.
• Støtte til behandling af MDG sager.
• Situationsbestemt støtte til øvrige elementer.Øvrige opgaver:
• Støtte til Feltpostuddannelsen.
• Transportopgaver jf. direktiv.
• Deltagelse i logistiske kontaktbesøg.
• Støtte til udleverende depoter.
Om dig
Du besidder god ordenssans, og evner at indgå i et selvstyrende team. Det er ønskeligt, at du har arbejdet med SAP MM, har et kendskab til forsvarets logistik samt har erfaring med forsyningstjenesten fra den operative struktur. Det vil være en fordel, hvis du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer. Vi forventer ikke at du fra dag et kan løse alle opgaverne. Vi tager udgangspunkt i dig og dine kvalifikationer for herefter at lave et uddannelsesforløb.

Derudover lægger vi vægt på følgende kompetencer til jobbet:

• Du er struktureret og ordensmenneske med sans for detaljer.
• Du har overblikket og kan arbejde under pres.
• Du er initiativrig i din tilgang til jobbet.
• Du har et gyldigt førerbevis u/3500.
• Du har kendskab til IT.

Som person er du udadvendt, fleksibel og i besiddelse af et stort servicegen. Du stiller krav til eget arbejde, og sætter ære i, at dine arbejdsopgaver udføres korrekt og til tiden. Du er kendt for at bidrage aktivt til opgaveløsningen i samspil med andre, og du har et fagligt højt niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste. Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Nikolaj Andersen Matzen på tlf. +45 40702389 eller e-mail: FMI-F-CHFAIN@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk. Fra uge 30 kan du kontakte HR-konsulent Troels Enige ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs245@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 8. august 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt derefter.

Stillingen er til besættelse pr.1. september 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS FORSYNING, DEPOT OG DISTRIBUTION
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet, dog med hovedsædet i Aarhus. FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.08.2019

Indrykningsdato

09.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent