Almen sergent Hæren 1

Næstkommanderende til 4. deling til Hærens Reaktions Styrke uddannelse ved Marineeskadronen Bornholm


Næstkommanderende til 4. deling til Hærens Reaktions Styrke uddannelse ved Marineeskadronen Bornholm

Ønsker du at arbejde selvstændigt med vekslende opgaver, i en dagligdag hvor faglighed og uddannelse, samt mandskabsbehandling er i fokus? Så er der mulighed for at søge stillingen som næstkommanderende deling i en af eskadronens HRU-delinger. Overordnet vil du skulle understøtte delingsførerens virke både i forhold til uddannelse, materiel og personel.
Om os
3.Marineeskadron har et langt slægtsbånd der kan spores helt tilbage til oprettelsen af Marineregimentet i 1672 under Christian V.

Gennem tiden blev Marineregimentet rykket og blev i 1950’erne underlagt Bornholms Værn og blev til Marinekompagnierne ved Bornholms Værn.

Disse blev nedlagt ved opløsningen af Bornholms Værn i år 2000. Marineeskadronen ved III Opklaringsbataljon genopstod i 2014 og har siden været bataljonens uddannelsesenhed.

Marineeskadronens opgave består i at gennemfører, uddanne og hverve fra Hærens Basis Uddannelse (HBU) samt gennemfører Hærens Reaktions Styrke uddannelse (HRU) ved Opklaringsbataljonen.

Eskadronen gennemfører en 8 måneder lang uddannelse inden for opklaringshåndværket og uddanner Hærens eneste opklaringssoldater.

3. Marineeskadron er en arbejdsplads hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet, her er krigerhåndværket i centrum.

Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til eskadronens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Du skal arbejde tæt sammen med delingsføreren og resten af eskadronens nøglepersonel.

Det kræver initiativ, struktur og helhedsforståelse for at gøre dagligdagen bedst mulig for soldaterne, ved at skabe de bedste rammer for uddannelse.

Dine daglige opgaver bliver:
- Administration og drift af delingens materiel.
- Være delingsførerens primær sparringspartner i forhold til delingens personel.
- Bistå delingsføreren med planlægning af uddannelse.
- Sørge for at alt taktisk logistik herunder
- Være rollemodel for delingens elever, gruppefører og instruktører.
- Planlægning, gennemførelse og kontrol af funktions- og enhedsuddannelse for HRU-delingen.
- Deltage i enhedsuddannelse og øvelser med delingen.

Alt efter egne interesser og kompetencer, vil der også være mulighed for videreuddannelse via kurser og On The Job Traning (OJT)/sidemandsoplæring.
Om dig
Du er oversergent eller sergent med gode feltmæssige og operative evner, der er kommet til et sted hvor det at lede gennem andre og vise vejen for flere mennesker er interessant.

Du brænder for at være soldat og vil være en del af eskadronens sammenhold.

Du ser det som din fornemmeste opgave at dele ud af dine erfaringer, for derigennem at forme og skabe et godt grundlag for den næste generation af opklaringssoldater.

Du forstår at hjælpe og strukturere arbejdsgangen i et tæt samarbejde med andre nøglepersoner.

Du tager desuden ansvar og kan arbejde selvstændigt.

Du sørger for at skabe balance mellem uddannelse, det operative og drift, således delingen fungerer bedst muligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Administrationsbefalingsmand Bjarne Kirkedal-Due på telefon 5084 9183 eller via mail: GHR-3B-S10A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 60 eller mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. juli 2019 og samtaler forventes afholdt snarest herefter

Stillingen er til besættelse 16. september 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og 5. Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har 3. Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Almegaards kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

05.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent