Almen sergent Hæren 1

Forsyningsbefalingsmand til 2. Sanitetskompagni ved 1. Logistikbataljon.


Forsyningsbefalingsmand til 2. Sanitetskompagni ved 1. Logistikbataljon.

Vil du kombinere dit soldater- og førervirke i en stående enhed, parallelt med at skulle håndtere en af landets største og mest komplekse underafdelinger på materielsiden? Så det dig vi står og mangler som forsyningsbefalingsmand (FSBM) i sanitetskompagniet.
Om os
Vi er en del af 1. Logistikbataljon, der indgår i 1. Brigade. Bataljonen leverer logistik på kamppladsen, og lægger vægt på, at alt personel er i besiddelse af et højt forandringsberedskab og lever op til deres ansvar som professionel soldat, kendetegnet ved en korrekt adfærd, gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og høj faglig dygtighed.

”2. Sanitetskompagni lever under mottoet: Soldiers saving soldiers”

2. Sanitetskompagni er en enhed med et stort engagement og et højt aktivitetsniveau. Vi brænder for det vi laver og det smitter af. Kompagniet består af lige under 200 ildsjæle fordelt på officerer, befalingsmænd og konstabler, og er derfor en af Hærens absolut største enheder. Kompagniet er et fuldt operativt kompagni, der leverer sanitetsstøtte til hele brigaden. Desuden uddanner vi sanitetsdelinger til stabskompagnierne.

Vi prioriterer Faglighed, Samarbejde og Fleksibilitet blandt vores medarbejdere og i vores arbejde.
Om stillingen
FSBM er fører for forsyningsgruppen i kompagniets kommandodeling (KDODEL). KDODEL består endvidere af en kommandosektion og et 1 echelon værksted.
FSBM er overfor kompagnichefen ansvarlig for; ledelse, styring, udførelse og kontrol af de opgaver, der pålægges kompagniet vedr. forvaltning af materiel og køretøjer.
FSBM er desuden ansvarlig for kompagniets materielforvaltning og materielregnskab i myndighedsbeholdning, og holder løbende kompagniledelsen orienteret om materiel- og køretøjsstatus. Forsyningsgruppen består udover FSBM af fem erfarne forsyningshjælpere.

Arbejdsdagen vil følge uddannelsen af kompagniet, og du skal forvente en vis grad af øvelsesvirksomhed. Du vil have frie rammer i forhold til hvordan driftsopgaverne i dagligdagen afvikles. Dette i samarbejde med resten af kommandodelingen. Du deltager desuden i kompagniets daglige drift og vil alt efter dine kompetencer og kompagnibefalingsmandens bestemmelser deltage i dele af uddannelsen.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent med gode lederegenskaber og har gode IT færdigheder. Du har forståelse for den interne logistik i en underafdeling.
Du tænker løsningsorienteret samtidig med, at tingene skal være i orden. Det er særdeles vigtigt, at du har interesse for den taktiske logistik på kampladsen, og har interesse i at deltage i kompagniets føringsuddannelse. Du skal være rollemodel for yngre kollegaer og er indstillet på, at tage ansvar for kompagniets interne logistik i samarbejde med resten af delingerne.

Vi ser gerne du har gennemført SAP kurserne i myndighedsbeholdning, men dette er ikke et ufravigeligt krav, idet den nødvendige faglige viden kan bibringes gennem et uddannelsesforløb. Du skal endvidere som minimum være i besiddelse af kørekort til B og C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Kenneth Skrædderdal på tlf. 72 83 64 00.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. august 2019 og samtaler forventes afholdt snarest muligt efter fristens udløb.
Stillingen er til besættelse 1. september 2019 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.08.2019

Indrykningsdato

04.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent