Søværnets Overvågningsenhed søger Kystudkig til Kystudkigsstation Røsnæs (tidsbegrænset)


Søværnets Overvågningsenhed søger Kystudkig til Kystudkigsstation Røsnæs

Har du lyst til at arbejde som kystudkig i et maritimt team på land, hvor du er med til at skabe overblik over den maritime situation i farvandene omkring Danmark?

Det har du mulighed for nu.
Om os
Kystudkigsstationen ligger på Røsnæs, som er en halvø på Sjællands Vestkyst, der stikker adskillige kilometer ud i Storebælt. Kystudkigsstationen er underlagt Maritimt Overvågningscenter under 3. Eskadre i Frederikshavn. Røsnæs kystudkigsstation er en ud af fem kystudkigsstationer i Danmark.

Vi kan tilbyde dig, at blive en del af en kollegagruppe på tre gode kolleger, der hver især har en dedikeret tilgang til jobbet. Kulturen er åben og ligefrem, og vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for opgaven.
Om stillingen
Arbejdet består i, at holde udkig fra stationen på kysten ved Røsnæs Fyr. Da der skal holdes udkig i de lyse timer året rundt, skal du påregne lange vagter, skiftende arbejdstider samt arbejde i weekender og på helligdage. Derudover vil der i tilknytning til vagten være rengøring og vedligehold af vagthytte.

Som vores kommende kystudkig vil du få et selvstændigt job, hvor du ved brug af radar, AIS (Automatisk Identifikations System) VHF radio og kikkert, skal identificere, registrere og overvåge skibstrafikken i farvandet omkring Samsø bælt og øverste del af Store bælt. Gennem registrering og tastning af fakta om skibstrafikken, er du med til at skabe et maritimt overbliksbillede, der anvendes i en række sammenhænge af Forsvaret og andre danske myndigheder.

Vi kan tilbyde et job med sidemandsoplæring og korte uddannelsesforløb, der sætter dig i stand til at fungere i jobbet.
Om dig
Vi forventer, at du har IT-kendskab på brugerniveau og kan tale, læse og forstå engelsk. Hvis du har maritim erfaring, er det en fordel.

Du skal kunne arbejde selvstændigt, da du er alene på vagten som udkig. Til tider, skal du også sammen med andre, løse øvrige opgaver. Vi lægger vægt på, at du har en struktureret tilgang til arbejdsopgaverne med sans for detaljer, og at du har gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til arbejdstid og arbejdsopgaverne.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og 3F, cirkulære om organisationsaftale for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten m.v. (3F) og OAO-fællesoverenskomst. Ved ansættelse er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Der er knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning til stillingen.

Stillingen er ledig fra 1. september 2019 og er tidsbegrænset et år frem med mulighed for forlængelse.
Stillingen skal gerne besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Fast tjenested er Kalundborg, Kystudkigstation Røsnæs.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stationsleder Mogens Gotlob på telefon 4074 2004. Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 2. august 2019.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 33, og samtalerne vil blive afholdt i Ballerup.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.

Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.

Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kystudkik Røsnæs

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

02.08.2019

Indrykningsdato

04.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent