Missionplanner

Lærer til Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Nord- og Midtjylland, Skive kaserne.


Lærer til Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Nord- og Midtjylland

Brænder du for uddannelse af frivillige i Hjemmeværnet, og har du en høj grad af engagement og selvstændighed omkring løsning af opgaver?
Så er du den medarbejder, vi står og mangler ved Uddannelsescenter Nord- og Midtjylland.
Om os
Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution, hvor vi udvikler uddannelser og uddanner Hjemmeværnets frivillige medlemmer.

Uddannelsescenter Nord- og Midtjylland består af syv fuldtidsansatte, og omgangstonen er uformel og afslappet. Kulturen bygger på tillid, samarbejde, fleksibilitet, teamwork samt kollegial støtte og sparring mellem medarbejderne.

Vi gennemfører mange forskellige uddannelser for hjemmeværnets frivillige, herunder lovpligtige uddannelser, funktionsuddannelser, skydelederuddannelser, og uddannelse af hjemmeværnets bevogtnings-, infanteri- og motoriserede overvågningsgruppeførere.
Kurserne afholdes primært i Skive, Nymindegab og i Aalborg.
Om stillingen
Stillingen er en værnsfælles premierløjtnant stilling, som også kan søges af en erfaren seniorsergent.

Din opgave består primært af at tilrettelægge og gennemføre uddannelse af frivillige hjemmeværnssoldater. Vægten vil ligge inden for ledelse og pædagogik, hvor du vil være uddannelsescentrets førende ressource på området.

Du skal forvente følgende opgaver:

• Sagsbehandling inden for dele af følgende uddannelser:
- Befalingsmandsuddannelser på gruppefører og delingsførerniveau.
- Ledelses- og pædagogiske uddannelser for befalingsmænd.

• Virke som kursusansvarlig, kursusleder og lærer ved at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere kurser og læringsforløb indenfor tildelte sagsområder.

• Deltage i rekruttering, støtte og udvikling af frivillige instruktører/hjælpere i forbindelse med gennemførelse af kurser og læringsforløb.

• Deltage i Hjemmeværnsskolens internationale uddannelsesprogram i ind- og udlandet.

• Medvirke i uddannelsesudvikling af Hjemmeværnets uddannelser i samarbejde med Studie- og udviklingssektionen ved Hjemmeværnsskolen.
Om dig
Du er premierløjtnant med erfaring som delingsfører eller næstkommanderende i en underafdeling.
Er du seniorsergent med mindst fem års erfaring, vil du også have mulighed for at ansøge stillingen.

Du er god til at kommunikere på skrift og i tale, og er typen som ser muligheder i stedet for begrænsninger.

Det er vigtigt, at du er i besiddelse af en stor faglighed i din opgaveløsning og du både kan arbejde selvstændigt, og som en del af et team.

Du udstråler entusiasme med en fleksibel tilgang til hverdagens udfordringer og du kan lide orden og præcision.

Som soldat og underviser fremstår du som rollemodel og du brænder for at arbejde med uddannelse, og finder det naturligt, at følge udviklingen inden for ledelse, undervisningslære/didaktik og pædagogik.

Du har gode samarbejdsevner, da det er vigtigt, at du kan indgå i samspil med uddannelsescentrets øvrige kursusansvarlige, kursusledere, frivillige faglærere og instruktører.

Du er god til at planlægge og kan håndtere ”frihed under ansvar”, da du selvstændigt står for kursustilrettelæggelse og gennemførelse på vore kurser.

Du har nemt ved at samarbejde på tværs af en frivillig organisation og med mennesker med forskellige baggrunde.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til Hjemmeværnet.
Ansættelsesvilkår
Som premierløjtnant vil stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som seniorsergent vil stillingen besættes på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Tjenestetid er normalt fra kl. 08.00-15.30, men tilrettelæggelsen af tjenestetiden er meget fleksibel, og du har selv en stor indflydelse herpå. Du skal påregne perioder med en del aften- og weekendarbejde, ligesom en del arbejde i traditionelle ferieperioder vil forekomme. En del rejsevirksomhed må ligeledes forventes.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS eller er omfattet af en tjensteplan, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil blive i Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Uddannelsescenter Nord- og Midtjylland, major Jesper Olesen på telefon 30 16 14 44.

Hvis du vil vide mere om løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte til Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er den 4. august 2019, og samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter. Ansættelse ønskes snarest muligt, dog senest pr. 1. oktober 2019.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året.
Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.
Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.
Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Operational Support Wing, ligesom vi har et stort internationalt engagement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

03.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent