Erfaren chef til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Servicecenter


Erfaren chef til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Servicecenter

Vil du stå i spidsen for et stærkt hold af medarbejdere og lede et Servicecenter, der til dagligt betjener og servicerer Forsvarets mange myndigheder og medarbejdere med de nødvendige Facility Management ydelser?
Om os
Vores Servicecenter leverer en professionel og engageret kundeservice i en travl hverdag, hvor det har højeste prioritet at inddække kundernes behov for ydelser, der blandt andet understøtter den daglige uddannelse af vores soldater, drift af stabsetablissementer, skoler, depoter, værksteder m.v.

Driften foregår i et tæt samarbejde med Ejendomsstyrelsens øvrige enheder, herunder 7 geografisk fordelte distrikter, der er placeret lokalt og i nærheden af de kunder, som vi betjener. De daglige ydelser leveres af vores Facility Management leverandør ISS, som forestår den praktiske drift og leverance af ydelser i hele landet.

Servicecentret er ”Single Point of Contact” for alle vores kunder. Centret behandler eller videreformidler alle henvendelser og sikrer herunder, at der leveres en serviceorienteret og dækkende ydelse, der understøtter kundernes behov og opgaveløsning. Vi servicerer ca. 20.000 kunder og brugere hos Forsvarets myndigheder, der er fordelt i hele Danmark.

Servicecentret er opdelt i otte teams og har p.t. ca. 40 medarbejdere. De otte teams løser følgende opgaver

- Facility Management, hvilket blandt andet omfatter bestilling af arealpleje, forplejning, viceværtopgaver og rengøring.
- Booking af indkvartering og undervisningslokaler.
- Booking af skyde- og øvelsesterræner samt skydebaner.
- Administration, som omfatter fakturering, egenkontrol af brug af skydebaner og opdatering af støjportalen.
- Indkøb og udarbejdelse af rekvisitioner.
- Bygningsvedligeholdelse med fokus på igangsættelse af opgaver vedr. bygningsdrift og tekniske installationer.
- Håndtering af klager.
- Telefonomstilling for Forsvarets myndigheder.

Opgaverne løses i et tæt samarbejde med de 7 distrikter og vores Kundesektionen, der ligesom Servicecentret er organiseret under Kundeafdelingen. Du vil få et nært samarbejde med afdelingens ledere.

Servicecenteret har åbent 365 dage om året i tidsrummet 06.30-18.00 på hverdage og 08.00-15.30 i weekender og helligdage.
Om stillingen
Som chef for Servicecentret vil din væsentligste opgave være, at fastholde en sikker og velfungerende drift af Servicecentret, som kan skabe grundlaget for, at Ejendomsstyrelsen og ISS kan levere de nødvendige understøttende ydelser til vores kunder og brugere i Forsvaret. Herudover er centeret og dets arbejdsgange under en stadig tilpasning/udvikling med henblik på at skabe det mest velfungerende og effektive servicecenter. Du skal herunder være med til at videreudvikle centerets KPI katalog, samt gennem styrket datagrundlag sikre en effektiv og sikker drift. Dette omfatter også sikring af ensartede og optimerede processer, der skal gøre det lettere at være kunde i Servicecenteret. Så evne og vilje til udvikling er også vigtige kompetencer, som du skal besidde.

I det daglige arbejde støttes du af to souschefer, som sikrer den daglige drift og sagsbehandler de sager, som ikke umiddelbart kan håndteres af centrets servicemedarbejdere.

Du løser selvstændigt eller leder analyseopgaver af varierende karakter eller deltager tilsvarende i nedsatte arbejdsgrupper. Der vil her blandt andet kunne være tale om effektiviseringsprojekter, organisationsudvikling, implementeringsprojekter m.v.

Servicecenteret har et meget tæt samarbejde med vores Facility Management leverandør ISS, som har ansvaret for at levere de mange forskellige typer af Facility Management ydelser til hele landet. Samarbejdet med ISS og Ejendomsstyrelsen reguleres af den kontrakt, der er indgået i forhold til levering af ydelserne. Så der er behov for, at du kommer til at kende og forstå kontrakten.

Det er vores ambition, at vi skal have et Servicecenter, som også er en god arbejdsplads, hvor vi kan fastholde vores dygtige medarbejdere. Så vi prioriterer arbejdsmiljø og trivsel højt, hvilket du skal være med til at sikre.
Om dig
Du har en relevant uddannelse – det kan være diplomuddannelse i ledelse, kandidat eller lignede, samt erhvervserfaring fra Call Center, televirksomhed, hotel branchen eller lignende. Du har gode lederevner og erfaring fra tidligere stillinger på samme niveau.

Du har stor erfaring med ledelse af medarbejdere og mellemledere. Dit håndværk er ledelse og du brænder for at spille andre gode, gennem en autentisk og inddragende ledelsesstil. Du ser medarbejderne som den største værdi for opgaveløsningen og du leder dine medarbejdere gennem ” sammen når vi målet”.

Du er god og vant til at danne stærke relationer, da opgaven kræver koordinering med andre myndigheder, den operative del af forsvaret, men også på tværs af fag- og personelgrupper. Du skal kunne have mange bolde i luften og arbejde i et højt tempo, da der er mange opgaver og to dage ikke er ens.

Det er vigtigt, at du har forståelse for og kan prioritere målet og midlerne løbende, så ressourcerne bliver brugt mest hensigtsmæssigt. Du kan sætte retning og koordinere indsatsen, så resultaterne nås indenfor den givne tidsramme.
Du er endvidere fleksibel og forandringsparat i forhold til centrets opgavehåndtering. Du besidder en stor faglighed og har en professionel tilgang til opgaveløsningen. Det er en fordel, hvis du har kendskab til såvel Forsvaret som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, men det er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med fast tjenestested i Hjørring.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Fg. Chef for Kundeafdelingen, OL Torben Geertsen på telefon 72 81 35 00.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 31. juli 2019. Samtaler afholdes ultimo august 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.07.2019

Indrykningsdato

03.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent