Missionplanner

Operationsofficer til S5 ved staben i 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet


Operationsofficer til S5 ved staben i 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet

Lyst til at arbejde i en stab med kontaktflade til både Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen samt Hærens 2. Brigade? Så kan du være på vej mod en spændende stilling som operationsofficer i 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet.
Om os
2. Føringsstøttebataljon er en ny bataljon, der består af et NATO kompagni DCM/E Deployable Communication and Information System Module Echo), der leverer CIS løsninger i NATO, 2 CISKMP der leverer CIS løsninger til Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen samt 2. Brigade. Sidst men ikke mindst 3. Uddannelseskompagni, der består af 5 delinger, hvis primære opgave er at uddanne soldater i rammen af Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) til enten Totalforsvaret eller stående enheder i Hæren.

Bataljonen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af styrkeproduktion og indsættelse af CIS enheder ved SOKOM og FLV.

Bataljonen gennemfører egen funktions- og føringsuddannelse samt bidrager til konceptudvikling inden for CIS området I relation til Specialoperationskommandoen, Flyvevåbnet og 2. Brigade.
Bataljonen har fokus på den operative støtte, hvor opgaverne hos ”kunderne” er skarpe, operative opgave.

Tilgangen til samarbejdet er lyttende og åben, med en synlig og nærværende ledelse, hvor personlige kompetencer bringes i spil.
Der hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister samt fokus på økonomi med kræfterne. Bataljonen har et moderne og bredt accepteret ledelses- kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Stillingen som sagsbehandler i S5 er en selvstændig stilling, hvor intern og ekstern kommunikation samt koordination er i højsædet. Støtte og samarbejdet til 2 FØSTBN underafdelinger er vigtige forudsætninger for at lykkes i en IT teknisk tung BTN, hvor ”kunderne” dagligt løser skarpe operative opgaver.

Ovenstående vil ske i et spændende spændingsfelt mellem en teknisk våbenart og et operativt mindset. Du kommer til at støtte underafdelinger, som består af en række dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere. Størstedelen af medarbejderne har adskillige års erfaringer med levering af CIS-løsninger i såvel ind- og udland, og flere har suppleret erfaringen med et IT-fagligt svendebrev.

Du kommer til at få et solidt kendskab til en spændende række opgaver, der går fra national uddannelse til operative indsættelser både nationalt som internationalt.

Du kan desuden se frem til at komme til at arbejde sammen med meget dygtige kollegaer indenfor uddannelsesområdet, da Føringsstøtteregimentet over lang tid har opbygget meget solide kompetencer, herunder effektive og pålidelige værktøjer som støtter dit arbejde.
Om dig
Du forventes at kunne opbygge gode relationer til vores mange samarbejdspartnere både internt i regimentet, men i høj grad også udenfor regimentet. Denne kompetence vil være afgørende både for dine egne resultater, men også for hele bataljonens virke.

Du er analytisk velfunderet, og du har en god forståelse for doktrin, føring og stabsarbejde. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer og er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig.

Du har erfaring fra tjeneste enten flyvevåbnets operative kapaciteter og / eller ved Special operationskommandoen, og dermed en god forståelse for Flyvevåbnets og Specialoperationskommandoen specielle operations mønstre.

Du har gennemført videreuddannelsestrin I for militære ledere i Flyvevåbnet (VUT-I/L FLV) eller Hæren (VUT-I/L HRN), gerne suppleret med erfaring som operativ eller teknisk sagsbehandler ved ANSV 4 eller højere.

En teknisk baggrund, gerne relateret til CIS specifikt eller føringsstøtte generelt er en fordel, men ikke et krav, da du kan se frem til at få dygtige og samarbejdsorienterede kollegaer som hjælper dig rigtig godt på vej. Du forventes at have såvel interesse som flair for at engagere dig i de tekniske opgaveløsninger hvorfor erfaring med kommunikations- og informationssystemer selvsagt er en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i
Fredericia.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen for 2. Føringsstøttebataljon KN Esben V. Petersen på mail: FSR-2b-s40a@mil.dk eller tlf. 72826707.

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder. Fast tjenestested vil være i Frederikshavn (Flådestation Frederikshavn).

Ansøgningsfristen er 04. august 2019. Samtaler gennemføres snarest derefter.
Stillingen er til besættelse ASAP.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK og vurderes egnet til et forløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af Hovedkvarters- og Communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

03.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent