FMN

Befalingsmænd til fremtidens IT-kommunikation ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)


Befalingsmænd til fremtidens IT-kommunikation ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)

Kan du sikre fremtidens kommunikation som befalingsmand?
Vil du udfordres, udvikles og kan du skabe orden i kaos? Vil du udbygge dit netværk på tværs af værn og missioner? Og stræber du altid efter den bedste løsning, selvom det er den sværeste? Så kan Implementeringssektionen ved Føringsstøtteregimentet være noget for dig!
Om os
Implementeringssektionen er en nyetableret sektion ved 3. CIS- Operationsstøttebataljon (3 CISOPSBTN) under Føringsstøtteregimentet. Den har fire hovedopgaver der dækker dokumentation og test, IT-sikkerhed, kryptosikkerhed og integration af de operative systemer i Forsvarets gamle som nye platforme.

Sektionen har en flad struktur, med god mulighed for at strukturere din egen arbejdsdag. Der vil efter aftale være mulighed for at blive kompetenceudviklet både i og udenfor specialet. Såfremt du ikke har alle de nødvendige kvalifikationer, laver vi en individuel uddannelsesplan mod IT-supporter eller IT-Tekniker.
Vi stræber altid efter en høj kvalitet i opgaveløsningen og går ikke på kompromis med denne.
Om stillingen
Sektionen søger to seniorsergenter og to oversergenter. Da vi ofte arbejder i projekter, er der mulighed for indflydelse på de arbejdsopgaver, du skal løse. Opgaverne ligger indenfor fire hovedområder, dokumentation og test, IT-sikkerhed, kryptosikkerhed og integration af CIS på Forsvarets platforme men er ofte på tværs af sektionen. De beskrives således:

Dokumentation og test
Kernen ved dokumentation og test er at sikre dokumentationen for hver af Forsvarets operative systemer, der danner grundlaget for evnen til at sikre stabilitet. Vores tests afprøver nyt software og opdateringer inden disse udrulles på de operative systemer.

IT-Sikkerhed
Handler om at sikre, at systemet overholder gældende bestemmelser indenfor sikkerhedsdomænet i samarbejde med relevante partnere.

Kryptosikkerhed
Virker som sagsbehandlere for Hærens kryptosikkerhed, herunder uddannelse af Forsvarets fremtidige kryptokustoder og operatører.

Integration af CIS på platforme
Med den stigende teknologiske kompleksitet på kamppladsen, øges mængden af delsystemer, der skal integreres på Forsvarets nuværende samt kommende platforme. Her sikrer Implementeringssektionen, at dette gennemføres med størst hensynstagen til kommunikation.
Om dig
Stillingerne er åbne for alle værn og kan besættes fra oversergent til seniorsergent niveau.

Det er et krav, at du kan formulere dig korrekt (skriftligt og mundtligt) på engelsk (STANAG 3333), samt kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt. I enkelte stillinger, er der krav til Cosmic Top Secret.

Der er ikke et krav om en teknisk baggrund for at bestride stillingen, men du skal have en interesse for teknik. Såfremt du ikke besidder kvalifikationerne inden for et af områderne, udarbejdes en individuel uddannelsesplan, som omfatter interne og eksterne kurser, af sektionens specialister. Afhængigt af baggrund fokuseres der på at uddanne dig til henholdsvis IT-supporter eller IT-tekniker.
Da stillingen indeholder en høj grad af selvstændighed, så forventes du at være initiativrig og forudseende. Vi forventer, at du har gode analytiske evner, fordi du skal kunne sætte dig ind i og fortolke komplekse bestemmelser, samt være med til at håndhæve disse.

Der er tale om stillinger med fast tjeneste ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent, eller seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale med henblik på gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.
Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major; Kristian Amsinck Petersen på telefon: 72 82 65 04 eller mail FSR-3B-000A@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Vi vil bede dig søge stillingen via linket. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

02.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent