Hæren 06

Forsyningshjælper til Forsyningssektionen ved Hærens Sergentskole


Forsyningshjælper til Forsyningssektionen ved Hærens Sergentskole

Er du skrap til forsyningstjeneste, og brænder du for tjeneste ved en sektion, hvor ikke to dage er ens? Så er det måske dig, som vi søger som forsyningshjælper i Forsyningssektionen ved Hærens Sergentskole.
Om os
Hærens Sergentskole uddanner og videreuddanner sergenter til alle tjenestegrene i Hæren. Herunder uddannes sergenter som et led i den grundlæggende reserveofficersuddannelse, officersbasisuddannelse, samt den grundlæggende uddannelse for kommende sprogofficerer. Hærens Sergentskole er også ansvarlig for uddannelse af korporaler til hele Forsvaret, samt er koordinerende og ansvarlig for dele af den nye akademiuddannelse for mellemledere i Hæren.

Hærens Sergentskole består af en chef, en stab og de tre uddannende underafdelinger; Grundlæggende Sergentuddannelse, Videreuddannelse og Officersgrunduddannelsen. Det giver i alt ni delinger, tre korporalsuddannelser og to skydelederkurser, der skal støttes.
Om stillingen
Du vil indgå i Forsyningssektionen, som ligger under staben. Sektionen består af en fører, en næstkommanderende/forsyningshjælper, og 3 forsyningshjælpere, hvoraf du er den ene.

Dine væsentligste opgaver som forsyningshjælper, vil være at deltage i administrationen inden for følgende områder:
• IKT materiel.
• Myndigheds styrede materiel.
• Myndighedsbeholdning i SAP.
• Reparation og ombytning af skolens materiel.
• Serviceportalen ved ISS.
• Håndtere bestillinger fra lærere og elever.
• Håndtere lokalindkøb.
• Servicere lærere og sergentelever i det daglige, herunder også under skydelejre og øvelser.

Du skal forvente et højt dagligt tempo med en omskiftelig hverdag. Til gengæld er der stor fleksibilitet i opgaveløsningen.
Skolen har stort fokus på kompetenceudvikling, og gør meget ud af, at vores ansatte bliver kompetenceudviklede.
Om dig
Du er udnævnt konstabel og du har forrettet en tilfredsstillende tjeneste, hvor du er ansat nu.

Du er initiativrig, forudseende, handlekraftig og omstillingsparat. Du tager selvstændigt fat på, og anvender din arbejdstid bedst muligt. Du er imødekommende og servicemindet. Du håndterer altid lærere og elever med et smil på læben. Der stilles krav til din ansvarsfølelse og loyalitet.
Det er ønskeligt at du tidligere har arbejdet som forsyningshjælper, loghjælper eller depotarbejder.

Du har kørekort kategori B og C, og det er ønskeligt at du har kørekort til kategori CE. Du har truckcertifikat og grunduddannelse i ADR, og det er ønskeligt at du har ADR kap. 1.3 afsender, pakke og modtager.

Du har DeMars grunduddannelse, myndighedsbeholdning og STUP, og det er ønskeligt at du har lagerbeholdning, lagerstyring samt erfaring med PM.
Du har erfaring Microsoft Office.

Hærens Sergentskole lægger vægt på de tre kerneværdier: Rollemodel, Faglighed og Mandskabsbehandling, og forventer at alle ansatte ved skolen lever op til disse værdier.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fører for Forsyningssektionen; seniorsergent Joakim Hochheim tlf.: 22 98 10 96 eller Chefen for Skolesektionen; kaptajn Vicky Willkan på: 42 33 07 01.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon 72 81 91 63.
For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag. Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er til besættelse fra 1. september 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Varde Kommune forventes med Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole, fremover at have ca. 1000 militære arbejdspladser. Der er hermed skabt et geografisk område, hvor du senere vil have muligheder for at søge nye udfordringer som korporal.
Varde Kommune tilbyder en tilflytterordning, der betyder, at der tages ekstra hånd om tilflyttere til kommunen. Der gives service og hjælp, samt mulighed for oplevelsesture for at skabe kendskab til området med henblik på bosætning. Derudover er der en partner-jobordning, hvor en partner tilbydes jobsamtale på ansøgte jobs i Varde og Esbjerg kommune.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

02.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent