Leder af Bemandingssektionen ved Søværnets Center for Administration, Afdeling Frederikshavn (genopslag)


Leder af Bemandingssektionen ved Søværnets Center for Administration, Afdeling Frederikshavn

Har du lyst til at prøve kræfter med bemandingssystemet og HR generelt, og har du samtidig lyst til at medvirke til udviklingen af den administrative støtte til den operative opgaveløsning i Søværnet, så er denne stilling måske lige noget for dig.

Vi søger en kaptajnløjtnant eller erfaren premierløjtnant m. uddannelseskontrakt til stillingen som leder af Bemandingssektionen ved Søværnets Center for Administrations lokale afdeling i Frederikshavn, der har lyst til at være leder for en dynamisk sektion med engagerede medarbejdere.
Om os
Søværnets Center for Administration er en ny enhed, der blev oprettet 1. januar 2019, og som skal servicere Søværnets myndigheder og skibe inden for det samlede administrative område, herunder også personel. Søværnets Center for Administration er placeret på flådestationerne i Frederikshavn og Korsør med i alt 38 medarbejdere. Søværnets Center for Administration indgår organisatorisk i Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør og består af en afdeling på hver flådestation. Hver afdeling er inddelt i tre sektioner; Administration, Bemanding og Personale.
Om stillingen
I Bemandingssektionen vil du fungere som leder og blive en del af et dynamisk team, der foruden dig, består af seks øvrige medarbejdere, der aktivt støtter hinanden i opgaveløsningen.

Du vil primært varetage sektionens sagsområder inden for ansættelse af militære og civile medarbejdere. Under ansættelsesprocessen vil du være med til at vurdere kandidatens kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling. Endvidere vil du være enhedernes ressourceperson i forbindelse med ansættelsessamtaler på M300-niveau.

Du vil desuden være forankringspunkt i forhold til bemanding af enheder, når disse har personelmangel.

Du får gennem dit arbejde en stor kontaktflade både med enheder, stabe og centre.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, hvor samarbejde og nytænkning er omdrejningspunktet. Det er en stilling, hvor du i høj grad får mulighed for at sætte dit præg på sektionen såvel som afdelingen og ikke mindst løsningen af opgaverne.
Om dig
Du er en arbejdsom, fleksibel og helhedsorienteret person – der trives ved at have mange bolde i luften, og ser udfordringer som en del af den personlige udvikling, og som et ”absolut must”. Du arbejder selvstændigt, systematisk og med stor grad af professionalisme og forståelse af hvorledes tingene hænger sammen også på et overordnet plan. Din kommunikation er desuden tydelig og let forståelig såvel mundtligt som skriftligt.

Det er et krav, at du har dybere kendskab til personelforvaltning og HR-systemet. Det er vigtigt, at du udviser en lyst og et engagement i forbindelse med den løbende udvikling af bemandingssektionen ved Søværnets Center for Administration.

Da du skal arbejde sammen med mange forskellige grupper, er det vigtigt, at du er god til at skabe relationer, forstår værdien af et godt samarbejde og den gode konstruktive samtale. Du skal være klar til, at håndtere uforudsete opgaver, som du selv skal prioritere med udgangspunkt i din fleksible, pragmatiske tilgang til arbejdsopgaverne. Du formår at sætte retning og koordinere indsatsen, så resultaterne nås til rette tid.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den17. juli 2019. Stillingen er ledig til besættelse fra 1. august 2019, eller snarest derefter

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for SCA-Frederikshavn orlogskaptajn Kenneth Flagmand Olsen på 728 57503 eller på mail: SCA-F-CH@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.07.2019

Indrykningsdato

01.07.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent