Kompagnibefalingsmand til Command Support Company (genopslag)


Kompagnibefalingsmand til Command Support Company (genopslag)

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme. Så søg jobbet som kompagni befalingsmand (KMPBM) i Command Support Company (CSCOY) og få et spændende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder. CSCOY er en del af Command Support Battalion (CSBn), og støtter Multinational Division North (MNDN) operative opgaveløsning i såvel Danmark, som i Letland.
Om os
CSCOY er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til MNDN.

CSCOY består af en kommandodeling, to operative delinger og en Forward Command Post deling (Forward Command Post delingen bliver først aktiv i 2023). De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer henholdsvis i Karup (Danmark) og Adazi (Letland). Kommandodelingen, hovedparten af CS DEL WEST og CS DEL EAST har deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia. I løbet af det gældende forsvarsforlig vil hele CS DEL EAST blive flyttet til ADAZI for derfra at kunne støtte opbygningen af MNDN hovedkvarter i Letland. Ud over den operative opgave med opbygning af MNDN står CSCOY også for støtten til MNDN øvelses- og træningsaktiviteter.

Hovedkvarteret for MNDN er et nyt divisionshovedkvarter, der er oprettet som en del af NATOs øgede tilstedeværelse i de baltiske lande. Hovedkvarteret har, udover sin operative opgave som en del af NATOs territorialforsvar, til opgave at uddanne og træne brigader fra flere nationer, herunder Estland, Letland og Danmark.
Om stillingen
Du vil have fast tjenestested i Fredericia.

For dig vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bibringer dig nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder, og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.

Som kompagnibefalingsmand er din primære opgave at bistå kompagnichefen med ansvar for administration og personeltjenesten ved kompagniet. Derudover vil du få mange forskellige opgaver i rammen af kompagniet. Opgaverne vil spænde vidt og omfatte alt fra planlægning af KMP aktiviteter og øvelser til rejsevirksomhed til de operative delinger. Henset til at kompagniet er nyoprettet, vil du blive en stor del af kompagniets opbygning og være medbestemmende i forhold til de arbejdsgange, procedurer og opgavefordelinger, som skal oparbejdes internt i kompagniet.
Om dig
Du er en erfaren seniorsergent med gennemslagskraft, som du demonstrer gennem evne og vilje til at få opgaverne udført i et multinationalt miljø. Du har en bred erfaring, såvel operativ som administrativt fra funktioner som delingsfører, administrationsbefalingsmand, kommandobefalingsmand/kompagnibefalingsmand eller tilsvarende.

Erfaring fra tidligere tjeneste i et multinationalt miljø er en fordel, men ikke et krav.

Du vil som kompagnibefalingsmand skulle fremstå som rollemodel for dine kolleger, såvel i som udenfor kompagniet. Som en del af kompagniets ledelsesgruppe, hvor du vil fungere som en værdifuld ressourceperson for kompagnichefen, vil der blive stillet krav til dine evner i formidling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Command Support Company; kaptajn Nicolai Lyngaa på tlf. 728 26523 eller mobil 4165 6278.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfrist er den 11. august 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter, med henblik på ansættelse snarest muligt derefter.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland.
I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Adazi uden for Riga, Letland og i Karup, Danmark, indtil 2021, hvor denne del af hovedkvarteret flyttes til Slagelse.
MNDN hovedopgave er i fredstid at understøtte NATO’s afskrækkelsesprofil og forberede operativ indsættelse som en del af NATO og nationernes forsvarsplanlægning.
MNDN forestår tillige uddannelsen af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

11.08.2019

Indrykningsdato

28.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent