Missionplanner

DAMIREP


Danmarks Militære Repræsentant ved NATO og EU – ledig pr. 1. september 2019

Har du interesse for det militærstrategiske område, - kompetencer relevante for arbejdet i krydsfeltet mellem militære og politiske hensyn, og kan du begå dig i et dynamisk internationalt miljø på topchefniveau?

En spændende og udfordrende stilling som Danmarks Militære Repræsentant ved NATO og EU er ledig og ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest muligt derefter.
Om os
DAMIREP består foruden chefen af i alt 8 militære medarbejdere. DAMIREP er samplaceret og har et tæt samarbejde med Den Danske Repræsentation ved NATO (DANATO), som hovedsagligt består af diplomater, herunder den dansk ambassadør til NATO, og personel udsendt fra Udenrigsministeriet og Forsvars¬mini¬steriet. Hertil kommer et fællessekretariat på 10 medarbejdere. Samlet består den danske delegation i alt af ca. 34 medarbejdere.
Om stillingen
Den Danske Militære Repræsentation til NATO og EU (DAMIREP) er en dansk myndighed ved NATO hovedkvarteret i Bruxelles.

Chefen for DAMIREP er underlagt Forsvarschefen og repræsenterer på dennes vegne danske militære interesser i NATO’s og EU’s Militærkomitéer, der bl.a. støtter arbejdet i Det Nordatlantiske Råd med militærfaglig rådgivning.

Chefen for DAMIREP er tillige pålagt funktionen som Senior National Officer for dansk personel i Bruxellesområdet.
Om dig
Det forventes, at du har en solid og bred ledelsesmæssig erfaring fra flere funktioner i den militære chefgruppe, herunder fra værnsfælles tjeneste.

Det forventes, at du har et indgående kendskab til sikkerheds- og forsvarsspørgsmål, til NATO/EU opgaver og orga¬¬nisation samt erfaring med NATO/EU relaterede områder og strategisk planlægning.

Det forventes, at du kan begå dig og agere både politisk og militært, har god dømmekraft og stor diplomatisk forståelse samt evner at samarbejde i et multinationalt miljø med kultur- og traditionsforskelle. Du er udadvendt og formår at skabe, vedligeholde og udvikle personlige relationer og netværk, samt evner at inddrage de sociale aktiviteter knyttet til stillingen i dit daglige virke.

Det forventes, at du er en aktiv medspiller med dine kolleger og øvrige samarbejdspartnere, har særdeles gode samarbejdsevner, udviser helhedssyn og evner at se på tværs af Forsvarsministeriets område. Du udviser personlig og professionel integritet og forventes at besidde meget gode kommunikationsevner, herunder på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen som Danmarks Militære Repræsentant ved NATO og EU er, i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, indplaceret i løngruppe 3. Stillingen vil eventuelt kunne besættes på åremål. Der vil være mulighed for forhandling af et evt. personligt tillæg mv. Der tillægges midlertidig grad af generalløjtnant/viceadmiral, så længe stillingen varetages.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 39 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 39.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingerne kan fås ved henvendelse til Forsvarschefen og fg. DAMIREP, Brigadegeneral Michael Bygholm, på telefon hhv. + 32 2707 6151 eller + 32 475909003. Oplysninger om ansættelsesvilkår kan efter 15. juli 2019 fås ved henvendelse til chefkonsulent Anne Morits Andersen på telefon +45 3266 5564.
Ansøgningen stiles til Dronningen, med mindre du allerede er indplaceret i LR39, og der vedlægges CV og eventuelt yderligere materiale. Ansøgningen sendes til FPS-BA-BS102@mil.dk og i emnefeltet angives ”DAMIREP”.

Ansøgningsfristen er den 2. august 2019. Der forventes gennemført samtaler den 13. august 2019 (uge 33).
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(BE) BRUXELLES

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M404 Løngruppe 3 Lønramme 39 Generalmajor/kontreadmiral

Ansøgningsfrist

02.08.2019

Indrykningsdato

28.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent