Sektionsfører til vedligeholdelsessektionen, ved 2 MIBTN, Efterretningsregimentet


Sektionsfører til vedligeholdelsessektionen ved 2 MIBTN

Er du den faglige fører vi søger? Har du lyst til indgå i en bataljon, hvor faglig dygtighed og selvstændighed er i højsædet? Så er det måske dig vi søger som sektionsfører til den samlede vedligeholdelsessektion i 2 Military Intelligence Battailon (2 MIBTN) ved Efterretningsregimentet i Varde.
Om os
2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN) styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder. Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder samt udarbejder skarpe taktiske efterretninger og andre produkter til beslutningstagere. Derudover gennemfører bataljonen Conduct after Capture uddannelser samt kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområder.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. 2 MIBTN er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.

2 MIBTN støtter internationale operationer med et varieret og professionelt bidrag, og denne højt prioriterede opgave vil selvfølgelig også præge hverdagen.

Du kommer til at indgå i staben i 2 MIBTN, som en del af bataljonens centraliserede vedligeholdelsessektion. Sektionen består af en OS og 7 KS (E-, V- og MMEK).

Om stillingen
Stillingen er organisatorisk placeret i HBUKMP som GF MEK, men du vil blive anvendt som fører for bataljonens centraliserede vedligeholdelses sektion, hvor dagligdagen er travl og hektisk.

Vedligeholdelsessektionen varetager driften og vedligeholdelsen af alle bataljonens køretøjer, der blandt andet indeholder EAGLE IV. Vi lægger vægt på selvstændighed, åbenhed og ærlighed. Vi vægter ligeledes det gode arbejdsmiljø meget højt og forventer at du bidrager hertil.

Du vil indgå i et erfarent team, hvor vi hjælper og støtter hinanden. Vi udviser en anerkendende og positiv tilgang til såvel andre personer som til opgaverne.

Du vil få en bred berøringsflade da du både skal samarbejde med såvel højere myndigheder som underlagte enheder.

Du deltager løbende i generel militær efteruddannelse (skydning, førstehjælp etc.) samt idræt sammen med BTN øvrige personel.
Om dig
Du er oversergent (M221) og har interesse og flair for faget, alternativt kan du også være erfaren sergent, der er afklaret og vurderet egnet til VUT I for mellemledere.

Vi forventer du er driftig og fremsynet, er præsentabel og har menneske tække.

Du skal have en grundlæggende militær uddannelse og til enhver tid kunne honorere de fysiske krav, der stilles til alle militære arbejdere i Forsvaret.

Det forventes at du er serviceminded og har en positiv tilgang til opgaverne.

Vi lægger særlig vægt på veludviklede kompetencer indenfor samarbejde, kommunikation og faglighed. Du vil få selvstændige opgaver, som skal løses indenfor en given tidsramme.

Det vigtigste er dog at du er top motiveret til at indgå i driften af en vedligeholdelsessektion i en travl hverdag.

Har du motivationen skal vi nok sørge for din kompetenceudvikling, dels i det daglige, men også supplere med eventuelle manglende kurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Ulrik Strømberg Kristensen på telefon 25 34 30 46.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 18. august 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 34/35.

Stillingen er til besættelse fra 1. oktober 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet (EFR) i Varde består af en regimentsenhed og en efterretningsbataljon, i alt ca. 260 medarbejdere. EFR har et tæt samarbejde med ISR-bataljonen med ca. 270 medarbejdere. Vores ansvarsområder er efterretningsindhentning, civilt-miltært samarbejde, psykologiske operationer, analyse og formidling af efterretninger samt uddannelse af værnepligtige. EFR støtter internationale og nationale opgaver med et varieret og professionelt bidrag.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

18.08.2019

Indrykningsdato

28.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent