Hæren 06

Næstkommanderende korporal VMEK, til 1. Intelligence Surveilance Reconnaissance Bataljon ved Efterretningsregimentet.


Næstkommanderende korporal og våbenmekaniker til 1. Intelligence Surveilance Reconnaissance Bataljon ved Efterretningsregimentet

Er du den fagligt dygtige våbenmekaniker vi søger? Har du lyst til at indgå i en bataljon, hvor faglighed, ansvarsbevidsthed og selvstændighed er i højsædet? Så er du måske lige den vi søger som korporal til vedligeholdelsessektionen.
Om os
1. Intelligence Surveilance Reconnaissance Bataljon blev 1. januar 2019 opstillet som operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Bataljonen fik i den forbindelse tilført nye kapaciteter og består nu af en stab, en stabsdeling, en analyseenhed og tre underafdelinger med speciale i henholdsvis elektronisk krigsførelse, Umanned Arial Systems og jordopklaring.

Bataljonen er kendetegnet af dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor professionalisme, trivsel og samarbejde er nøgleord i en dynamisk hverdag. Bataljonen støtter kontinuerligt internationale operationer med et varieret og professionelt bidrag, og denne højt prioriterede opgave vil selvfølgelig præge hverdagen.

Vedligeholdelsessektionen varetager vedligeholdelsen af bataljonens køretøjer, der blandt andet indeholder PIRANHA. Vi lægger vægt på selvstændighed, åbenhed og ærlighed.
Om stillingen
Du kommer til at være næstkommanderende for bataljonens centraliserede vedligeholdelsessektion. Sektionen består af en sektionsfører (Oversergent), en våbenmekaniker, næstkommanderende korporal (dig), to motormekanikere og en elektronikmekaniker.

Som næstkommanderende bliver du fører i et miljø hvor dagligdagen er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau. Du vil indgå i et erfarent team, hvor vi hjælper og støtter hinanden. Vi udviser en anerkendende og positiv tilgang til såvel andre personer som til opgaverne.

Du vil få en bred berøringsflade da du både skal samarbejde med såvel højere myndigheder som underlagte enheder.

Du deltager løbende i grundlæggende militær uddannelse (skydning, førstehjælp, etc.) samt idræt sammen med bataljonens øvrige personel. Endvidere vil du deltage i uddannelsen af bataljonens personel inden for våben og vedligeholdelse.
Om dig
Du har gennemført korporal uddannelse med tilfredsstillende resultat, eller er vurderet egnet til optagelse derpå. Udover skal du have et svendebrev som mekaniker.

Du evner at fastholde overblikket i en hverdag hvor opgaverne til tider er mange og forskelligartede, og til tider med kort tidsfrist.

Du er positivt indstillet og kan medvirke til at vedligeholde den høje moral og det gode arbejdsklima i vedligeholdelsessektionen.

Du skal være en samlende person og være imødekommende uanset funktionsniveau. Samtidig skal du på en konstruktiv måde kunne rådgive og vejlede andre i relation til logistiske udfordringer.

Det er ønskeligt at du har følgende kurser/erfaringer:
- SAP kursus i vedligeholdelsesprocessen, værkstedsmedarbejder, Slutbruger
- DUC 3-1 container
- CON re-certificering
- PIRANHA 3 MEK
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oversergent Jonas Nørskov tlf. 4138 5047

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 4. august 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

28.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent