Søværnet 04

Helhedsorienteret teknisk og logistisk sagsbehandler til 2. Eskadre (genopslag)


Helhedsorienteret teknisk og logistisk sagsbehandler til 2. Eskadre

2. Eskadre søger den engagerede medarbejder, som vil arbejde med en bred opgaveportefølje, og som i samarbejde med store dele af Forsvaret kan skabe det bedste grundlag for eskadrens operative opgaver.
Om os
Vi opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande og søredning. De internationale opgaver spænder fra bidrag til humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

Vi består af moderne højteknologiske skibe – fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer. Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver.

Vi er placeret både i Frederikshavn og i Korsør. Fregatterne er placeret i Korsør. Støtteskibene og MCM-kapaciteten er placeret i Frederikshavn. Hovedafdelingen af 2. Eskadre stab er placeret i Korsør med et stabselement i Frederikshavn.

Du kommer til at arbejde i et fagligt stærkt og dynamisk miljø med engagerede kollegaer, hvor du vil få faglig udfordring, især på det tekniske område, som har store snitflader ind i både de operative og maskintekniske områder. Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone.
Om stillingen
Du bliver én af eskadrens tekniske og logistiske sagsbehandlere, og du koordinerer og udfører opgaver på tværs af alle eskadrens divisioner. Du får en bred kontaktflade - både internt i eskadren og eksternt til de myndigheder, stabe og styrelser, som bidrager til at holde eskadren ”flydende, sejlende og kæmpende”.

Dele af stillingens indhold bliver tilpasset dine kompetencer, og derudover skal du bidrage til kommende arbejdsgrupper – for eksempel arbejdet med Søværnets fremtidige RHIB-koncept og helikopterområdet generelt. Du vil også få berøring med arbejdsområder som etablissement, arbejdsmiljø og eskadrens mindre enheder og fartøjer.

Der er i stillingen også lagt vægt på teknisk koordinering i forhold til Søværnets Dykkertjeneste og kontakten til uddannelsescentrene, når det gælder logistik og forsyningsområdet.

Af procesrelaterede opgaver bliver du en aktiv spiller og tovholder i forhold til gentænkning, opbygning og operationalisering af de fremtidige samarbejdsaftaler med de stabe og styrelser, som har stor betydning for den tekniske klargøring, opdatering og opstilling af eskadrens operative enheder.

Stillingen kræver selvstændighed i forhold til din løsning af opgaverne og ansvar for egen opgaveportefølje med et stærkt fokus på, at opgaven ofte er kompliceret, og at den skal løses i samarbejde med andre. I afdelingen lægger vi meget vægt på, at vi kan træde til og supplere hinanden i forhold til vores respektive opgaver, når der er behov for det. Du kommer derfor også til at arbejde med opgaver, der dækker alle eskadrens operative kapaciteter – stor som lille.

Stillingen bestrides fra staben på Flådestation Korsør og du skal forvente lidt rejseaktivitet inklusiv sejlads i stillingen. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer kan du på sigt blive uddannet til at støtte eskadrens Sea Training og Uddannelsesafdeling.

I rammen af FOKUS-konceptet prioriterer vi udvikling af dine eksisterende kompetencer, og ikke mindst også nye kompetencer. Vi har fokus på, at denne stilling måske kræver noget helt andet af dig, og vi tager ansvar for, at du bliver klædt på til at løse opgaven. Vi fokuserer meget på de tværfaglige arbejdsopgaver i staben, hvilket giver en stor personlig og faglig ballast til den fremtidige karriere.
Om dig
Du er uddannet officer af teknisk linje, og har gennemført Videreuddannelsestrin I/Ledere (VUT-I/L), eller relevante VUK kurser for M321 niveauet. Du har erfaring fra sejlende tjeneste som teknisk officer, og er du premierløjtnant kan du ansættes i stillingen med uddannelsesaftale.

Som vores nye medarbejder har du en vilje til at arbejde med dine faglige kompetencer som sagsbehandler i 2. Eskadre stab, og du arbejder dedikeret og målrettet for at omsætte dinekompetencer til dine nye opgaver i stillingen

Du kommunikerer målbevidst i skrift og tale og ud fra et helhedsperspektiv, kan du planlægge, koordinere og drifte opgaverne, så det giver mening for alle parter og interessenter.

Du har mod på at sagsbehandle og løse de komplicerede opgaver, og kan arbejde dig støt og roligt igennem dem – også når det kræver, at du er tovholder på opgaven for mange myndigheder, stabe og styrelser. På den anden side kan du også godt håndtere de uforudsete opgaver og prioritere opgaven i et konstruktivt samarbejde med kollegaer og nærmeste chef.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Flådestation Korsør.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OK Anders Lønne Christiansen, Chef for Teknisk Afdeling 2. Eskadre, tlf: 728 54230.
Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS-KTP-M300@fiin.dk på fiin.

Ansøgningsfristen er den 21. juli 2019. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”. Samtaler forventes afholdt i uge 30.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. august 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.07.2019

Indrykningsdato

27.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent