FMN

Medic/sygepasser til infirmeriet på Garderkasernen/ Høvelte


Medic/sygepasser til infirmeriet på Garderkasernen/ Høvelte

Har du lyst til at arbejde i et sundhedsfagligt team på et infirmeri, er det nu, du skal søge.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Infirmeriet på Garderkasernen Høvelte er en kombineret læge- og tandklinik. På infirmeriet bliver overlæger, sygeplejersker, tandklinikpersonale, en sygepasser, en sekretær og en flexmedarbejder dine kolleger. Vi foretager helbredsundersøgelser, varetager de værnepligtiges sundhedsfaglige problemstillinger, vurderer akutte tilstande hos det fastansatte personel og støtter/rådgiver langtidssygemeldte medarbejdere. Vi foretager skadestuearbejde, vaccinerer og udfærdiger diverse attester. Kort sagt: Vi passer på dem, der passer på os!
Om stillingen
Dine arbejdsopgaver består i assistance til læger og sygeplejersker ved behandlinger og vaccinationer. Du skal desuden foretage forundersøgelser til helbredsgodkendelser såsom EKG, blodtryksmåling og høreprøver. En anden vigtig opgave er at bistå med infirmeriets administrative opgaver med støtte fra FSK stab, afhængigt af kvalifikationer og behov. Du vil også skulle deltage i pasning af infirmeriets reception med besvarelse af telefonopkald og modtagelse/registrering af patienter i den elektroniske patientjournal.
Vi lægger vægt på et uformelt og trygt arbejdsklima til gavn for både medarbejdere og brugere.
Om dig
Du har en grundlæggende militær uddannelse og er uddannet medic eller sygepasser. Det er en fordel, hvis du har uddannelse i og erfaring med DeMars inden for det administrative område. Som person er du udadvendt, selvstændig, serviceminded og kvalitetsbevidst, da vi løser mange forskellige opgaver. Du har selvfølgelig kørekort til bil.
Afhængig af dine forudgående kvalifikationer, må du påregne – især i starten – en del oplæring og kursusdeltagelse. Vi lægger vægt på udvikling af både dine faglige og personlige kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Er du fra Flyvevåbnet/Søværnet er løn m.v. reguleret ved de til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ansættelse vil ske på gældende overenskomst.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Infirmeri Nordsjælland ledende overlæge Kirsten Bjørnsen på telefon: 72 81 82 01 eller afdelingssygeplejerske John Rex Pedersen, telefon 72 81 82 00.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Ansøgningsfristen er den 18. august 2019. Stillingen er til besættelse snarest muligt, men vi venter gerne på den rette medarbejder.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Garderkasernen Høvelte

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.08.2019

Indrykningsdato

26.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent