Almen sergent Hæren 1

Sagsbehandler ved ammunition ved KALA ved FMI - CIV (genopslag)


Sagsbehandler ved ammunition ved KALA/FMI

Er du kaptajn og har du interesse for sagsbehandling og ammunition? Er du god til at samarbejde? Kan du håndtere mange opgaver på en gang i et hektisk arbejdsmiljø?
Hvis du kan sige ja til dette, er du måske den nye sagsbehandler i Ammunitionssektionen ved Kapacitetsansvarlig Land under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).
Om os
Kapacitetsansvarlig LAND (KALA) anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel med udgangspunkt i en sammenhængende operativ, logistisk, teknisk og økonomisk ar-gumentation, som er tilpasset det til enhver tid gældende taktiske, operative, strategiske og politiske behov.


Ammunitionssektionen (WAM) er en del af KALA og har overordnet til opgave at anskaffe, drifte og bortskaffe ammunition. Herudover gennemføres løbende forretningsanalyser med henblik på at optimere lagerbeholdningen og fremskrive behov.

Ammunitionssektionen udarbejder en del rammeaftaler, som omfatter følgende: Planlæg-ning, markedsundersøgelse, udbud, tilbudsevaluering, bevilling, kontraktindgåelse, anskaffelse og ibrugtagning samt selve driften af ammunitionsområdet.
Ammunitionssektionen skal, i forbindelse med rammeaftalerne, tilsikre at gennemførelsen sker i overensstemmelse med FMI forretningsmodel og bestemmelser.

Sektionen består af en chef, en næstkommanderende og fem sagsbehandlere med hver deres specialer. Medarbejderne i sektionen har militær eller civil baggrund. Vi har en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte.

Dagligdagen i sektionen er spændende, da vi har en stor berøringsflade med leverandører og interessenter i størstedelen af Forsvaret, herunder Forsvarskommandoen, værnsstabene, Forsvarets forsyning, Depot og Distribution, m.fl.
Om stillingen
Dine primære opgaver vil være, at understøtte driften af ammunition til Forsvarets enhe-der. Som sagsbehandler skal du være med til, at sikre en optimal anvendelse af de afsatte ressourcer på ammunitionsområdet samt sikre, at der sker en integration mellem indmeld-te behov og det reelle forbrug. Din stilling vil i høj grad være præget af projektlederopgaver i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler inden for ammunitionsområdet. Her vil du have den koordinerende rolle og være ansvarlig for, at Forsvaret får det rigtige produkt til den rigtige pris til rette tid.

Derudover vil du løse opgaver indenfor følgende:
- Støtte til næstkommanderende
- Koordinering og prioritering med brugerne omkring løbende tests af ny og gammel ammunition/krudt/pyroteknik.
- Våbenscreening
- Testregime - opsætning samt vedligeholdelse af rammerne / aftalegrundlaget for test.
- Forsynings og vedligeholdelsesdirektiver - Ankermand og koordinator.
- Krudttilsyn. Etablering af aftaler og proces for ammunition i krudttilsyn. Koordinering af efterfølgende arbejde og tests
- Indkøb af ammunition
- MSDS og CAA koordinator og videnscenter
- Bidrage i udredningen af uheld og reklamationer indenfor ammunitionsområdet.
- Varetage øvrige driftensopgaver efter nærmere anvisninger fra CH/WAM.

Du deltager i driftsmøder både i sektionen og ved samarbejdspartnere. Derfor må der på-regnes rejseaktivitet i både i ind- og udland.

Vi prioriterer at udvikle og fastholde dygtige medarbejdere via god trivsel og faglig samt personlig udvikling. Derigennem bringes også dine personlige kompetencer og interesser i spil i det daglige arbejde.
Om dig
Militære ansøgere skal være udnævnt kaptajn eller kaptajnløjtnant.
Civile ansøgere skal have en akademisk uddannelse med et par års erhvervserfaring.

For begge gælder, at det er en fordel at have interesse for sagsbehandling og gerne ammunition.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til Forsvaret og er bruger af SAP
Tilsvarende er det en fordel, hvis du er PRINCE2 foundation certificeret og har erfaring med KESDH (elektronisk sagsbehandling).

For at passe til stillingen skal du være proaktiv og en teamspiller, der kan danne bro mellem de forskellige interesser og faggrænser.
Vi arbejder ofte i, og sammen med, midlertidigt etablerede projektorganisationer, hvorfor vi forventer, at du arbejder struktureret og evner at bevare overblikket uden støtte i hverdagen.
Dine analytiske evner er gode, og du skal være i stand til at arbejde selvstændigt og følge dine opgaver til dørs.

Derudover har du gode kommunikationsevner og kan formulere dig på skrift og i tale på dansk og engelsk.
Du har gode IT-brugerkompetencer herunder bred erfaring som bruger af ’Microsoft Office’ programmerne.

Der vil være mulighed for at gennemgå funktionsrelevante kurser.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Major Mike Fog på tlf.: 3020 2505.

Ansøgningsfrist er den 28. juli 2019. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

28.07.2019

Indrykningsdato

20.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent