Adjudant til Chefen for Flyverkommandoen


Adjudant til Chefen for Flyverkommandoen

Vil du have en helt særlig stilling i Flyvevåbnet, som giver dig unik indsigt i Forsvaret på strategisk niveau?

Chefen for Flyverkommandoen søger en udadvendt og struktureret officer med lysten til at sparre og udfordre Flyvevåbnets ledelse.
Om os
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.

Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
Om stillingen
Adjudanten indgår i et team med chefsekretæren og militærassistenten, som sikrer, at chefen for Flyverkommandoen møder velforberedt til alt lige fra møder med eksterne samarbejdsparter til besøg ved egne myndigheder.

Som adjudant skal du planlægge generalens aktiviteter på kort og lang sigt samt anbefale prioritering af aktiviteter med kort tidshorisont.

Du er direkte ledelsesstøtte til Chefen for Flyverkommandoen, hvor du har stor indflydelse på den daglige ledelse af Flyvevåbnet.

På daglig basis følger du generalens kalender både i hovedkvarteret i Karup og i forbindelse med tjenesterejser i indland og udland, hvor du planlægger og gennemfører generalens møde-, besøg- og rejseaktiviteter. Disse aktiviteter giver dig en bred indsigt i Flyvevåbnets rolle og opgaver på strategisk niveau, samt unikke oplevelser og muligheder for at udvikle din helhedsforståelse som officer.

Du vil indgå i planlægning og gennemførslen af større aktiviteter i Flyvevåbnet som eksempelvis Danish Air Show, VIP-besøg i Flyvevåbnet samt chefens seminarer og konferencer.

Til daglig er du ansvarlig for chefens repræsentative opgaver, herunder kontakt til internationale samarbejdsparter, udarbejdelse af taler, breve og briefingmateriale.
Du får et stort netværk som vil give dig et godt springbræt til din kommende karriere i Forvaret både nationalt og internationalt.
Om dig
Du skal være en udadvendt person, som kan lide at arbejde i højt tempo og med lyst til at samarbejde med mange nye mennesker på mange niveauer.

Du skal være struktureret i din opgaveløsning og have ansvarsfølelse og autoritet for dine opgaver. Det er afgørende, at du er serviceminded, kreativ og fleksibel, når planerne ændrer sig med kort varsel eller opgaver har kort deadline.

Du skal kunne tage initiativet til ændring af eksisterende planer, samt kunne sparre med generalen og resten af Flyvevåbnets ledelse om anbefalinger og beslutninger.

Det er en fordel at have bred erfaring og netværk fra Flyvevåbnet, men det er ikke et krav. Det er ligeledes en fordel at kunne skrive og tale engelsk i repræsentative sammenhænge.
Ansættelsesvilkår
tillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT & ANSØGNING
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef major Jørgen Egballe på FIIN (FKO-F-CHLE) eller på telefon 728 11693.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 728 19144.

Ansøgningsfristen er den 11. august 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34/2019.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.08.2019

Indrykningsdato

18.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent