FMN

Leder af Kryptofordelingscenter Danmark i Korsør


Leder af Kryptofordelingscenter Danmark i Korsør

Trives du i en logistisk organisation, hvor kunderne er krævende og altid i centrum? Vil du arbejde i en teknisk præget logistisk virksomhed? Kunne du tænke dig at være en del af et team af medarbejdere, der har ansvaret for at producere og distribuere krypteringskoder til hele Forsvarsministeriets koncern samt prioriterede Civile Myndigheder? Kunne du tænke dig at blive en del af en lille sammentømret enhed, hvor faglighed og teamånd er i højsædet? Så er stillingen som leder af Kryptofordelingscenter Danmark, måske noget for dig.
Om os
Kryptofordelingscenter Danmark (KFC DNK) er en del af Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI). Centret er organisatorisk placeret i Krypto-, Kort- og Publikationssektionen (KKPSEK) ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Centret er fysisk placeret på Norvangen i Korsør.

KFC DNK varetager drift, fordeling og regnskab af alt krypto-, TEMPEST- og andet sikkerhedsrelateret materiel ved Forsvarsministeriets Koncern, Civile Myndigheder og Institutioner. Vi modtager, registrerer, oplægger alle former for kryptomateriel, vi fordeler koder, publikationer og materiel fra andre nationer ligesom vi producerer og fordeler danskproducerede koder, publikationer og materiel til samtlige brugere i og udenfor Koncernen. Området er under rivende udvikling både i forhold til teknologi og antal brugere.

KFC DNK består for nærværende af i alt 20 medarbejdere – en blanding af civile og militære. Det er kendetegnende for os, at vi er specialister. Vi har en helt uformel omgangstone, hvori alle udviser respekt for hinandens opgaver, ligesom vi under opgaveløsning hjælper hinanden på tværs.
Om stillingen
Stillingen er udpræget værnsfælles, og kontaktfladerne er mangfoldige. Din primære opgave vil være, at varetage lederrollen og være fyrtårn for KFC DNK. Du vil skulle varetage personaleansvar og kompetenceudvikling for elementes medarbejdere, og du skal i kraft af din ledelsesstil, bidrage til at sikre høj grad af trivsel og arbejdsglæde.

Du vil få en meget stor berøringsflade med FMI, det øvrige Forsvar, Civile Myndigheder samt samarbejdspartnere i NATO. Du vil skulle deltage i projekt- og udviklingsarbejder i såvel egen organisation, som i national og international sammenhæng.

Du vil som leder af KFC DNK komme til at arbejde med følgende opgaver:
- Personaleledelse for elementets medarbejdere.
- Projektleder i forbindelse med udvikling og deltagelse i Implementeringsarbejde for nye krypteringssystemer og -udstyr i Forsvaret.
- Selvstændig sagsbehandling inden for elementets fagområde - nationalt såvel som internationalt.
- Udarbejdelse af og opfølgning på procesbeskrivelser.
- Indgå i relevante projektgrupper.
- Ansvar for budget og økonomi for KFC DNK.
- Næstkommanderende for KKPSEK.
- Assisterende sikkerhedsofficer for KKPSEK.
- Samarbejde på tværs af FMI og andre myndigheder.
- Du skal forvente en del rejseaktivitet i både ind- og udland.

Vi tilbyder:
- Et uformelt arbejdsmiljø.
- Faglig sparring.
- Flexible arbejdstider.
- Gode kolleger.
Om dig
Du er Kaptajn (M321) eller Major (M322) med en relevant og bred viden inden for Kommunikation og Kryptosikkerhed. Du skal have gennemgået videreuddannelsestrin I/L (VUT-I/L) eller ækvivalerende. Alternativt har du arbejdet med anden form for sikkerhed – såsom fysisk- eller IT-sikkerhed.

Du er analytisk stærk og rutineret i udarbejdelse af skriftlige produkter. Du har gode samarbejdsevner, er god til at koordinere, strukturere arbejdsprocesser og evner at følge op på opgaver og aftaler.

Du er god til at skabe og vedligeholde gode relationer til foresatte og samarbejdspartnere. Du indgår konstruktivt i faglig sparring med dine kollegaer. Du er praktisk orienteret, og har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen.

Du sætter en ære i at sikre, at dine produkter er af rette kvalitet, og indenfor de afsatte ressourcer leveres til den aftalte tid. Du skal kunne formulere dig kort og præcist i såvel skrift som tale – både på dansk og engelsk.

Du genkender dig selv i fokuskompetencerne planlægning, styring, helhedsorientering og samarbejde.

Vi lægger vægt på, at du ser medarbejderen som den vigtigste ressource, og at du forstår at udnytte dine ansattes viden og kompetencer på en hensigtsmæssig måde. Desuden er det vigtigt, at du med din gode forståelse for service formår at holde kunden i fokus uden at miste overblikket eller gå på kompromis med Kryptosikkerheden.

Vi forventer, at du aktivt vil indgå i bidrage til et inspirerende arbejdsmiljø, hvor en høj grad af faglighed understøttes af god trivsel, åbenhed og en uformel omgangstone.

Det er afgørende, at du kan skabe overblik i en travl hverdag, at du arbejder selvstændigt og struktureret samt at du tager ansvar for at følge dine opgaver helt til dørs.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CHKKP KL Lars Thomsen på telefon 25 55 29 00.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 4. august 2019, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart herefter. Ansættelsestidspunktet er snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS FORSYNING, DEPOT OG DISTRIBUTION
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet, dog med hovedsædet i Aarhus. FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

18.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent