Hæren 06

Korporal til S7 ved 1. Føringsstøttebataljon/ 1. Brigade (genopslag)


Korporal til S7 ved 1. Føringsstøttebataljon/ 1. Brigade (genopslag)


Om os
1. Føringsstøttebataljon er en ny operativ bataljon, der opbygges med operative føringsstøtte- og CIS-kapaciteter til 1. Brigade. Bataljonen består af en bataljonsstab, med S7, Stabskompagni Brigade og CIS Kompagni Brigade.

Bataljonen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af styrkeproduktion og indsættelse af føringsstøtteenhederne til støtte for 1. Brigade. Bataljonsstabens S7 er Hærens faglige kompetence på HTK og støtter Hærens enheder i forbindelse med taktiske radioer og implementering af HTK.

Bataljonen gennemfører egen funktions- og føringsuddannelse samt bidrager til konceptudvikling inden for føringsstøtteområdet i 1. Brigade.

Bataljonen har et operativt mindset, som hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister samt fokus på økonomi med kræfterne. Bataljonen har et moderne og bredt accepteret ledelses- kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Du skal kunne medvirke til undervisning på alle taktiske radioer samt have en god gedigen systemforståelse for taktisk kommunikation, både voice og data. Du vil komme til at arbejde med både nye og erfarne kolleger.
Du skal kunne yde brugersupport på alle 1 BDE kommunikationssystemer, og du skal i den forbindelse være i stand til at omsætte henvendelser fra støttede enheder til fejlmeddelelser og foretage det fornødne i støtten.

Opgaveløsningen vil ofte foregå i mindre teams, hvor den enkelte medarbejders engagement og iderigdom, er en forudsætning for en tilfredsstillende opgaveløsning.
Du vil opleve en travl hverdag, med problemløsning af forskellig slags, herunder klargøring af en del materiel til hhv. kursusvirksomhed, samt udlån. Du vil ligeledes få en del med materielhandling at gøre, idet der i sektionen er en del materielvandring.
Om dig
Du er en korporal med en høj grad af selvstændighed og med teknisk flair. Du kan erhverve kørekort i kategorierne C og CE, såfremt du ikke er i besiddelse af det i forevejen.
Er du en erfaren overkonstabel, kan du komme i betragtning til stillingen ved, at indgå en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af korporalsuddannelsen.

Du skal som specialist kunne skabe og vedligeholde gode relationer og dine evner til at samarbejde, er afgørende for succes.
Enheden oplever en omskiftelig hverdag, hvor der sjældent er to helt ens opgaver. Vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen, samt udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.

Det er en fordel, at du har erfaring med kommunikations- og informations systemer fra international tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Er du fra Flyvevåbnet/Søværnet er løn m.v. reguleret ved de til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ansættelse vil ske på gældende overenskomst.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Hvis du ansættes i stillingen som overkonstabel, vil udnævnelse til korporal først finde sted, når korporal uddannelsen er gennemført.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for S7 ved Stab/1 Føringsstøttebataljon; kaptajn Jan Stryhn; 72 82 64 22 / Mobil: 41 65 62 74.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Ansøgningsfristen er den 11. august 2019. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

11.08.2019

Indrykningsdato

17.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent