Almen sergent Hæren 1

Operationsofficer til G5 ved Landsdelsregion Vest i Skive


Operationsofficer til G5 ved Landsdelsregion Vest i Skive

Landsdelsregion Vest søger en kaptajn til en stilling som operationsofficer ved planlægningselementet G5.

Har du lyst til at arbejde med nationale landoperationer og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst er du måske vores nye kollega.
Om os
Elementet varetager en række opgaver, der alle er relateret til planlægning af operationer på taktisk niveau. Opgaverne relaterer sig til støtte og samarbejde med Forsvarets øvrige kapaciteter såvel som til Hjemmeværnets støtte til civile myndigheder og det civile samfund generelt. Således vil der være en konstant vekslen mellem opgaver og samarbejdspartnere hvilket arbejdsmiljøet er præget af og som fordrer en dyb og bred indsigt i de enkelte aktører og de vilkår de indsættes under.

Elementet er den drivende faktor i oprettelsen af Landsdelsregionens operationscenter. Dette bemandes af fast personale, personel af reserven og af frivillige, der sammen udvikler Landsdelsregionens operationsplaner. I det arbejde har planlægningselementets to officerer en helt central rolle.

I det daglige arbejde prioriteres det, at vi sammen udvikler vores analytiske evner og søger bedre måder at løse vores opgaver på. Det betyder, at vi sammen sikrer, at der er rum og lyst til, at vi åbent og aktivt deler vores viden og ideer med hinanden.
Om stillingen
En stor del af Planlægningselementets opgaver løses sammen med den øvrige del af staben gennem planlægnings- og arbejdsgrupper. Her vil du enten bidrage til eller lede de nedsatte grupper. Du vil således her få en bred berøring med og indsigt i stabens øvrige dele.

Som operationsofficer vil du også foretage selvstændig sagsbehandling af operative forhold, herunder planlægning af begrænsede operative og doktrinmæssige områder. Du vil få stor indflydelse på de opgaver og emner, du beskæftiger dig med, og du vil få mulighed for at benytte og videreudvikle dine kvalifikationer.

Dine opgaver bliver bl.a. planlægning af og deltagelse i studieperioder, stabsuddannelser, stabsøvelser og operationer indenfor Hjemmeværnet, såvel som til støtte Forsvaret og det civile samfund. Herudover vil du få forskellige sagsområder, som du vi blive ansvarlig for i forhold til elementlederen.

Der indgår tre medarbejdere i planlægningselementet – én major, én kaptajn og én OKS-1 og din nærmeste chef er lederen af Planlægningselementet (G5).

Staben er pt. ved at gennemføre en omorganisering, hvorfor det må forudses, at der kommer justeringer til de enkelte sektioners og elementers opgaveportefølje, hvilket naturligvis ligeledes kan få indvirkning på opgaverne til planlægningselementet. Du vil i nogen udstrækning således også være medvirkende til at forme og skabe stillingen indenfor elementets råderum.
Om dig
Du er kaptajn og har en baggrund i Hæren eller Hjemmeværnet. Din tidligere tjeneste har sikret dig en god taktisk forståelse. Du har solid erfaring med operationsplanlægning og operative overvejelser og kan frit og præcist omsætte disse til befalinger. Du er god til at kommunikere både på skrift og i tale. Du har sans for detaljer og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil. Samtidig er du god til at samarbejde og du bidrager, i samspil med dine kollegaer, aktivt til opgaveløsningen.

Du har interesse for at arbejde med operativt stabsvirke og ønsker aktivt at deltage i udviklingen af regionens operative planlægningscenter. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med Hjemmeværnet fra tidligere tjeneste.

Erfaring med C2-systemer og evt. kendskab til Sitaware vil være en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være i Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementlederen for G5 ved Landsdelsregion Vest, major Michael Weinreich Christensen, på mail lrgnv-g5-01@mil.dk eller telefon 72 42 16 15, alternativt kan sektionschef major Per Danielsen kontaktes, på telefon 41 32 02 93 eller mail lrgnv-chopu@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 1. august 2019 og ansættelsessamtaler i umiddelbar forlængelse heraf.

Stillingen er til besættelse 1. september 2019 eller snarest herefter.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM LANDSDELSREGION VEST
Landsdelsregion Vest, der har domicil på Skive Kaserne, er en selvstændig operativ niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Vi har fokus på nationale operationer og vores geografiske ansvarsområde dækker Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret, samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag.

Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Øst (Sjælland), Værnsfælles Forsvarskommando og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har 45 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/7), Efterretnings- og Informationsoperationssektionen (G2/9) og Logistiksektionen (G1/4/8).

Regionen har kommandoen over seks hærhjemmeværnsdistrikter og råder over ca. 20.000 frivillige hjemmeværnssoldater.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.08.2019

Indrykningsdato

13.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent