Maskinbefalingsmand til Fregatten PETER WILLEMOES (genopslag)


Maskinbefalingsmand til Fregatten PETER WILLEMOES (genopslag)

Er du befalingsmand med en teknisk uddannelse, har du nu en unik mulighed for at søge jobbet som maskinbefalingsmand. I stillingen vil du være en nøgleperson i forhold til drift og vedligehold af platformen og du bliver en del af et virkelig godt team med et stærkt fællesskab. Du vil endvidere ikke komme til at savne udfordringer og udvikling.

Om os
Fregatten PETER WILLEMOES har hvert år et varieret aktivitetsmønster med fokus på at vedligeholde og yderligere opbygge de stærke søkrigsmæssige kompetencer, som er opbygget over flere år ved skarpe indsættelser og krævende øvelser.

PETER WILLEMOES gennemførte blandt andet i 2017, som første danske enhed, indsættelse i en amerikansk Carrier Strike Group, som eskorteenhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH. Og fra starten af 2018 har Fregatten PETER WILLEMOES besætning været deployeret med flagskibet for Nato’s stående maritime flådestyrke SNMG 1.

Den næste milepæl er en installationsperiode i basehavn, efterfulgt af træning og opkøring til et intensivt og krævende 6 ugers program ved FOST Flag Officer Sea Training i England.

Du vil derfor blive en del af en yderst kompetent og skarp besætning om bord på en regulær kampenhed, hvor vi har stor fokus på de sømilitære kernekompetencer. Vi arbejder derfor målrettet på at være professionelle i udøvelsen af vores opgaver.

Der er en stærk kultur om bord, der har rod i såvel Søværnets traditioner som en høj faglig stolthed.

Om stillingen
Teknisk division består af 18 faglærte menige, 2 sergenter og 4 officerer. Maskinbefalingsmanden er ”ældste befalingsmand” og en har en helt central rolle i teamet – du skal være forberedt på at kunne være sjakbajs, underviser og faderfigur.

Du vil samtidig være divisionens forsynings- og beholdningsansvarlige og du vil bistå med planlægning og gennemførelse af tekniske projekter og vedligehold.

I klart skib er du leder af mobile repair teams og du skal sørge for de til enhver tid er trænede og skarpe.

Ved ophold i basehavn vil du i perioder skulle være vagtassistent i den rullende vagttørn.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.


Om dig
Det er et krav at du er skibsmaskinist eller er kvalificeret til og indstillet på at blive det i forlængelse af din ansættelse.

Du har en anerkendende og nysgerrig tilgang til dine kolleger. Du går forrest og doserer ros og motivation i rigelige mængder, når det er på sin plads. Du ser konflikter og vanskelige samtaler som et potentiale for fælles udvikling og prøver derfor ikke at undgå dem.

Du er administrativt stærk og et bredt kendskab til forsvarets forsynings, materiel- og vedligeholdelsesstruktur er forventeligt.

Du er ressourcebevidst og kan selv planlægge din egen og andres hverdag.

Du består problemfrit den årlige fysiske test.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Christian Haugaard Jakobsen, D21-K2-VLO, TELEFON 29 93 76 94. Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 7. juli 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2019 eller hurtigst muligt

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

07.07.2019

Indrykningsdato

13.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent