Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Gør en forskel – bliv rådgiver i Center for Cybersikkerhed

Vi du arbejde med cyber? Er du teknisk nysgerrig, videbegærlig og interesseret i at gøre en konkret forskel for myndigheder og virksomheder? Og vil du være en del af et udadvendt rådgivningsteam, der arbejder dedikeret for et mere cybersikkert Danmark? Så skal du være vores nye kollega i Rådgivningen i Center for Cybersikkerhed.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
I Rådgivningen i Center for Cybersikkerhed har vi brug for nye dygtige kolleger, så vi kan rådgive endnu flere offentlige myndigheder, samfundskritiske sektorer og virksomheder for at minimere sandsynligheden for cyberhændelser og mindske konsekvensen af dem, når de alligevel sker.

Vores rådgivning tager afsæt i efterretningsbaseret viden om hændelser og trusler og kan overordnet deles op i to områder:

 • Situationsbestemt rådgivning: Vi tilbyder blandt andet hjælp til indkøb og it-anskaffelser, gennemgang og feedback på politikker og beredskabsplaner, afholdelse af workshops og sparring om cyber- og informationssikkerhedsrelaterede emner for vores kunder
 • Vidensformidling: Vi deltager som eksperter i vidensfora, arbejdsgrupper og workshops og udarbejder skriftlige rådgivningsprodukter

I Rådgivningen har vi et holistisk syn på cyber- og informationssikkerhed og beskæftiger os med de organisatoriske, processuelle, adfærdsmæssige og tekniske aspekter, der bidrager til en bedre cybersikkerhed hos vores kunder. Det betyder, at vi bevæger os på alle niveauer i en organisation – top down og bottom-up. Vores arbejde tager afsæt i best practice og vores kunders konkrete behov. Vi gør os umage for at styrke videndelingen og koordinationen på tværs af vores kunder og interessenter, samt understøtte fælles indsatser.

Som rådgiver skal du forvente en udviklende hverdag med meget alsidige opgaver. Du skal være forberedt på at arbejde med alt fra mere dybdegående analyser, konkrete rådgivningsopgaver, kommunikationsopgaver og sagsbehandling til at indgå i tværorganisatoriske projekter. Rådgivningsopgaverne løses i mindre teams, der sammensættes ud fra erfaring og faglighed. Med afsæt i rådgivning om cyber- og informationssikkerhedsrisici og risikobegrænsende tiltag, vil dine opgaver blandt andet være:

 • Kundekontakt og 1:1-rådgivning, herunder kortere eller længere rådgivningsforløb om fx anskaffelser og indkøb, beredskabsplaner og gennemførelse af øvelser, reviews af sårbarheds- og konsekvensanalyser, sparring på politikker og konkrete tiltag med videre
 • Udarbejde skriftlige rådgivningsprodukter og anbefalinger samt lave beslutningsnotater til det politiske niveau
 • Deltage i aktiviteter, der udspringer af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed
 • Løbende bidrage til udviklingen af vores rådgivningskoncepter, værktøjer, metoder og processer og relationen til vores kunder

Du og din baggrund er vigtig
Du er analytisk anlagt og kan identificere de væsentlige problemstillinger i et komplekst materiale og oversætte det til et format, der er lettilgængeligt og handlingsanvisende. 
Den ideelle kandidat har enten erfaring med rådgivning og arbejdet i en politisk organisation og har særlige kompetencer inden for styring af informationssikkerhed eller har en teknisk rådgiverbaggrund og gerne sektorkendskab inden for fx energi, fjernvarme, spildevand, sundhed, finans eller lignende. 

Du har sandsynligvis en samfundsvidenskabelig, naturvidenskabelig eller teknisk kandidatuddannelse.

Din nye arbejdsplads
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

FE’s Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som Forsvarets Efterretningstjeneste betaler.

Som ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af Forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.  

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget hurtigst muligt og senest den 11. december 2022. Vi holder samtaler løbende. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2224, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Du kan også læse mere på: https://cfcs.dk/da/forebyggelse/nationale-anbefalinger/, hvor du kan se, hvad det er vi laver i enheden.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Generel information


Tjenestested

Geografi

Østbanegade, København Ø

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

19.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent