FMN

Luftoperationsofficer til operationssektionen ved Aktisk Kommando


Luftoperationsofficer til operationssektionen ved Aktisk Kommando

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur, og vil du være med til at udvikle Forsvarets evne til at gennemføre luftoperationer i det arktiske område, opfordres du til at søge stillingen som luftoperationsofficer i operationssektionen (J3) ved Arktisk Kommando i Nuuk.

De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det inter-nationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år .

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere. Samtidig får du stor erfaring med at lede alsidige og komplekse operationer under de barske arktiske vejrforhold.
Om os
J3 er placeret i Arktisk Kommandos operationssøjle og er normeret med ti militære stillinger fra de tre værn, heraf én i Danmark samt en civil stilling. Vores planlægningsopgaver omfatter bl.a. disponering og synkronisering af tildelte enheder og styrker til maritime-, fiskeriinspektions-, havmiljø-, luftmilitære-, landmilitære- samt satellitovervågningsopgaver .

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug. Nuuk rummer en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien.
Om stillingen
Sektionen har ansvar for en bred vifte af opgaver. Som luftoperationsofficer vil du spille en vigtig rolle i gennemførelsen af sektionens operative planlægnings- og disponeringsprocesser for luftoperationer. I den sammenhæng indgår du som en af to luftmilitære specialister i sektionen. Selvom luftoperationer er det primære arbejdsområde for din stilling, så har sektionen ansvar for løsning af en bred vifte af planlægningsopgaver til lands, til vands og i luften.

Dine arbejdsopgaver vil være meget alsidige og består bl.a. af planlægning, koordinering og opfølgning på Arktisk Kommandos overvågnings- og suverænitetsoperationer med CL-604 og C-130J ved Grønland og Færøerne. Derudover vil opgaverne bestå af koordinering af Arktisk Kommandos flyoperative opgaveløsning med Operationsstaben, Flyverkommandoen og de styrkeproducerende myndigheder, sagsbehandling af operative forhold, der har indflydelse på afviklingen af flyoperationer i Grønland og Færøerne. Samtidig vil du indgå som res-sourceperson i gennemførelsen af daglig disponering af indsatte enheder i Arktisk Komman-dos ansvarsområde.

Du vil opleve en dynamisk og spændende hverdag, hvor du skal bevare overblikket for at kunne overskue ofte komplekse problemstillinger. Du vil i stillingen opnå stor erfaring i sagsbehandling ved en niveau-II myndighed, som vil give en god ballast til din fremtidige karriere. Du får stor mulighed for selv at sætte præg på din dagligdag, hvorved du kan ud-vikle dit fagområde i den retning, som du finder relevant. Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på Arktisk Kommandos operative aktiviteter. Forsvarets opgaver i Arktis spænder bredt fra det taktiske til det strategiske niveau, hvilket fascinerer og forpligter.

Stillingen er placeret i Nuuk, men der må forudses nogen rejseaktivitet til Danmark. Herunder må du i et vist omfang forvente rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet .
Om dig
Du er kaptajn i flyvevåbnet gerne med erfaring fra international tjeneste. Det er en fordel, hvis du har sagsbehandlererfaring. Stillingen ved Arktisk Kommando besættes for to år. Så-fremt du er operativt uddannet i Air Control Wing – kan du, hvis du selv vælger det, tilbydes en operativ stilling ved Air Control Wing i Karup efter to år i Arktisk Kommando. Stillingen ved Air Control Wing vil være med udgangspunkt i enhedens behov samt dine personlige kvalifikationer og ønsker. Mulighederne vil være inden for operativ planlægning, drift, ud-dannelse og træning. Derudover vil også ACE-L samt ACE-M være områder, hvor en stilling kunne komme på tale. Hvis du ikke ønsker at fortsætte ved Air Control Wing, kan du selv søge andre stillinger, når tiden ved Arktisk Kommando er ved at slutte.

Som person ser du muligheder frem for begrænsninger. Du er analytisk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik og formår at skelne væsentligt fra uvæsentligt. Din skriftlige formidlingsevne skal være god og præget af klarhed og præcision, ligesom du overholder terminer uden at gå på kompromis med høje kvalitetskrav.

Du er omstillingsparat og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen.

Du skal være god til at samarbejde samt til at skabe relationer både inden og uden for For-svarsministeriets myndighedsområde. Du vil også skulle samarbejde med selvstyrerne i Grønland og på Færøerne og med kommandoens internationale samarbejdspartnere, hvorfor kulturel forståelse vil være en fordel.

Du er eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Særlige grønlandske vilkår
Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.
Du kan medbringe din eventuelle samlever og børn, og der er mange, gode beskæftigelsesmuligheder.
Nuuk er en moderne hovedstad med mange kulturelle tilbud, god bustransport og et rigt foreningsliv.

Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chef for operationssektionen, major Michael Rothmann, tlf. +299 36 40 30.

Du kan kontakte major Allan Hermansen, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personel-styrelse på FPS-RA-MA01@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.
Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 7. juli 2019. Vi gennemfører samtaler efter ansøgningsfristens udløb. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE. Stillingen ønskes besat den 1. august 2019 eller snarest derefter.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK og vurderes egnet til et forløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.

Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 80 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.07.2019

Indrykningsdato

11.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent