Hæren 06

Oversergent og sektionsfører til vedligeholdelsessektionen 1. Panserinfanterikompagni ved Den Kongelige Livgarde


Oversergent og sektionsfører til vedligeholdelsessektionen 1. Panserinfanterikompagni ved Den Kongelige Livgarde

Vil og kan du anvende dine faglige uddannelser og lederevner ved en operativ enhed?
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er Hærens fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig. Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke.
Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation og vi bestræber os altid på at levere det bedste.
Kompagniet har som organisation, stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15. Der ud over har kompagniet i perioden februar 2016 til august 2016 stillet store dele af træningsbidraget samt sikringsstyrke til Operation Inherent Resolve Hold 3.
1. Kompagni er som første enhed i hæren, organiseret som et ”rent” IKK kompagni ligesom kompagniet har været de første til at implementere Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK).
Kompagniet går en spændende tid i møde, hvor vi forbereder at tage af sted som en del af Enhanced Forward Presence (eFP), i Estland pr. januar 2020
For yderligere information henvises til uddannelsesdirektiv, AKOS mv. på 1/I/LG hjemmeside på fiin.
Om stillingen
Kompagniets vedligeholdelsessektion er organiseret med en oversergent som sektionsfører, en sergent som mekaniker og 4 overkonstabler/konstabler ligeledes som mekanikere, hhv. elektro- og våben- er 2 motormekanikere.

Dine væsentligste opgaver som sektionsfører er, at du har det overordnede ansvar for vedligeholdelsen af kompagniets køretøjer, våben og elektronikmateriel i samarbejdet med kompagniets næstkommanderende. Ligeledes skal du lede og fordele arbejdet ved vedligeholdelsessektionen. Du skal ydermere udvikle det undergivne personel fagligt, såvel som personligt.

Du skal selvstændigt og med forudseenhed, levere vedligeholdelse og løsninger af høj kvalitet, så du herigennem bidrager til sektionens samlede opgaveløsning.
Om dig
Du er oversergent, eller som minimum sergent og har gennemført grundlæggende sergentuddannelse (GSU) og er bedømt klar til at indtræde på videreuddannelsestrin 1 for mellemledere (VUT-I/ML) inden for de næste to år.
Såfremt du ikke har VUT-I/ML, skal du underskrive en uddannelsesaftale, idet kravet til stillingen er, at du gennemfører og består VUT-I/ML.

Du er god til at samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer, så du via konstruktivt samarbejde kan bidrage aktivt til opgaveløsningen i samspil med sektionens og kompagniets øvrige personel.

Du skal være indstillet på, at kompagniet forbereder at blive udsendt på eFP fra JAN 2020 – JUL 2020, hvorfor det forventes at du på forhånd har afklaret dette med baglandet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef T. Sylvest på tlf.: 25 55 13 71.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 72 81 91 57 eller på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2020 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. august 2020, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.06.2019

Indrykningsdato

06.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent